Gevangenissen puilen nog altijd uit van illegalen

Hoewel deze regering naar eigen zeggen haar best doet om illegalen die in onze gevangenissen zitten het land uit te zetten, blijkt in werkelijkheid dat onze gevangenissen nog altijd uitpuilen van vreemdelingen zonder recht op verblijf in dit land. Dat blijkt althans uit het antwoord van minister van Justitie Geens op mijn vraag.

Op 11 januari 2017 waren er ongeveer 10.300 personen in onze gevangenissen opgesloten. 4589 daarvan waren vreemdelingen. Die vreemdelingen zitten in onze gevangenissen met volgend statuut.

Met wettig verblijfsstatuut
Recht op verblijf: 1.577
Erkend vluchteling: 5
Asielaanvraag in onderzoek: 19
Erkend subsidiair beschermde: 2
Ter beschikking gesteld van de regering: 2
Aanvraag in onderzoek: 28
Schorsend beroep lopende: 11
Totaal: 1644

Illegalen
Geen recht op verblijf: 1408
Inreisverbod: 317
Niet ingeschreven EU-onderdanen: 874
Ministerieel besluit tot terugwijzing/koninklijk besluit tot uitzetting: 336
Totaal: 2935

Rest
Verblijfsstatuut bij DVZ onbekend: 10
Totaal: 10.

Samengevat komt dat erop neer dat:

44,5% van de gevangenisbevolking uit mensen met een vreemde nationaliteit bestaat;
64% van die personen met vreemde nationaliteit hier geen verblijfsstatuut heeft of anders gezegd dat 28,5% van de gevangenispopulatie illegalen zijn;
Slechts voor 11,5% van de illegalen in onze gevangenissen een besluit tot uitzetting werd genomen.
Sommige leden van deze regering gaan er prat op dat zij veel meer illegale gevangenen het land uitzetten dan hun voorgangers, maar dat is niet veel meer dan een loze bewering. De minister van Justitie deelt mij immers mee dat hij eenvoudigweg niet weet hoeveel illegale gevangenen er in het verleden het land werden uitgezet zodat een vergelijking met het verleden niet mogelijk is. Ik kan alleen maar vaststellen dat tot op de dag van vandaag nog altijd een substantieel deel van de gevangenen illegalen zijn en dat deze regering er niet in slaagt daar korte metten mee te maken. Nochtans zou dat veel problemen oplossen: geen overbevolking meer in de gevangenissen, we zouden verlost zijn van heel wat criminele lastposten, en het zou ons veel geld besparen. Waarop wachten ze in feite? Overigens moeten, wat ons betreft, ook vreemdelingen mét wettige verblijfsstatuut die hier ernstige feiten hebben gepleegd, zo spoedig mogelijk het land worden uitgezet om hun straf in hun land van herkomst uit te zitten. Maar ook daar blijft deze regering schromelijk in gebreke.