Minister Jambon wil meer vreemdelingen bij de politie

Minister Jambon (N-VA) wil meer vreemdelingen bij de politie, alleen weet hij niet hoeveel dat er nu zijn, hoeveel het er moeten worden en hoe hij dat moet organiseren. Dat blijkt althans uit enkele vragen van mij tot de minister.

In de Franstalige krant La Meuse van 14 januari 2017 verklaarde minister Jambon: “er moet meer diversiteit zijn bij onze politiemensen. Opdat onze diensten beter de diversiteit in de bevolking zouden weerspiegelen“. Die uitspraak verbaasde mij, want toen ik hem eerder vroeg hoeveel allochtonen de jongste vijf jaar een politieopleiding hadden gevolgd antwoordde hij daarop dat er daarover geen cijfergegevens beschikbaar zijn omdat dit in strijd zou zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Aangezien er dus geen cijfergegevens beschikbaar zijn over het aantal allochtonen bij de politie, stelde ik mij een aantal vragen over zijn verklaringen in La Meuse. Waarop baseert hij zich om te stellen dat er onvoldoende allochtonen bij de politie zijn, vermits daarover geen cijfers zijn? Tot welke verhoudingen zou hij willen komen wat het aantal allochtonen bij de politie betreft? En hoe zal hij evalueren of deze verhoudingen bereikt zijn, gelet op het feit dat daarover toch geen statistieken kunnen of mogen worden bijgehouden?

Het zijn allemaal pertinente vragen waarop Jambon bij nader doorvragen ook geen zinnig antwoord op kan geven. Toch handhaaft Jambon zijn stellingen want, zo zegt hij “diversiteit is, overeenkomstig het diversiteitsbeleid van de federale politie, een belangrijk aandachtspunt binnen de HR-processen, zo ook binnen de rekrutering en de selectie. In elke communicatiecampagne wordt de nodige aandacht besteed aan diversiteit.

Het is jammer dat de N-VA nu ook al meegaat in het linkse multiculturele verhaal dat diensten en administraties een zogezegde weerspiegeling van de bevolking zouden moeten vormen. Dat moeten ze voor mij absoluut niet. Zij moeten gewoon goed functioneren door te beschikken over bekwame, gemotiveerde en betrouwbare mensen. Dat is het enige wat telt. Het is altijd al gebleken dat het focussen op bepaalde doelgroepen daartoe geen goed middel is. Jambon zou dan ook beter afstappen van deze dwaze plannen en er beter voor zorgen dat de politie voldoende bemand is en over de nodige middelen beschikt om de uitdagingen waar ze nu voor staat op een afdoende manier te kunnen aanpakken.