Vlaams Belang bewust afwezig bij koningsbezoek aan Dendermonde

Geen politiek misbruik van de reuzen

Vlaams Belang neemt kennis van het bezoek dat het Belgische koningspaar op dinsdag 25 april 2017 aan Dendermonde brengt. Aangezien Vlaams Belang een rechtgeaarde republikeinse partij is, zullen de raadsleden van Vlaams Belang niet deelnemen aan plechtigheden tijdens het bezoek van het niet-verkozen staatshoofd en zijn echtgenote.

Dat het bezoek plaatsvindt op een weekdag, zodat schoolkinderen verplicht kunnen worden om met vlaggetjes te zwaaien, is allicht geen toeval en voor Vlaams Belang volstrekt onaanvaardbaar. Vlaams Belang verzet zich bovendien met klem tegen het misbruik van de reuzen voor duidelijk politieke doeleinden. Dit gaat immers regelrecht in tegen de afspraken binnen het Ros Beiaardcomité om ons Dendermonds werelderfgoed niet politiek te misbruiken. Die afspraken gelden ook voor koningsgezinden.

Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat men niet tegelijkertijd democraat én aanhanger van de monarchie kan zijn. Een koningshuis is tenslotte een door de belastingbetaler zwaar betoelaagde, middeleeuwse en volstrekt ondemocratische staatsvorm die zelfs in een kunstmatige staat als België niet thuishoort.