Uitzetting vreemde criminelen met ‘special flights’ allesbehalve spectaculair

Bijna telkens wanneer enkele criminele vreemdelingen het land worden uitgezet is er een bepaalde staatssecretaris die daarover zegebulletins de wereld instuurt. Daarbij verkondigt hij aan al wie het horen wil dat hij zich daarin glanzend onderscheidt van zijn voorgangers.

Ik vroeg bij hem ter zake eens de feiten op voor de jaren 2010 tot en met 2016 en daaruit blijkt dat het in werkelijkheid allemaal helemaal niet zo spectaculair is. Er grepen weliswaar effectief veel meer vluchten plaats dan in het verleden, maar het aantal uitzettingen steeg amper doordat er veel minder personen per vlucht worden meegenomen.

 

Jaar Aantalvluchten Verwijderdepersonen
2010 13 73
2011 13 155
2012 12 156
2013 12 126
2014 9 101
2015 25 154
2016 39 201

 

Uit deze cijfers blijkt dat er dus wel een zekere vooruitgang is op dat vlak, maar dat het allemaal toch nog altijd maar een druppel op een hete plaat blijft. Bovendien blijkt uit de gegevens van staatssecretaris Francken dat het merendeel van deze personen niet eens veroordeelde criminelen zijn. Van de 154 verwijderde personen uit 2015 zijn er slechts 42 veroordeelde criminelen (37,3), waarvan dan nog slechts 9 ‘zware gevallen’ (5,8%). Van de 201 uitgezette vreemdelingen met ‘special flights’ waren er slechts 42 veroordeelden (20,9%), waarvan 18 ‘zware gevallen’ (8,9%).

Het is allemaal natuurlijk beter dan niets, hoewel dit soort vluchten al lang plaatsgrijpt, en ja, het gaat de hoogte in, maar dan wel heel bescheiden. Onder de indruk van deze cijfers ben ik helemaal niet en de uitzetting van criminele vreemdelingen via ‘special flights’ is zelfs ronduit teleurstellend. Als men weet dat er ongeveer 4.500 vreemdelingen in de Belgische gevangenissen zitten, dan kan men alleen maar vaststellen dat het met 84 uitzettingen via ‘special flights’ op twee jaar tijd maar om een zeer minieme fractie gaat. Op dit tempo gaan we er hoegenaamd niet komen. Dit staat dus wel in schril contrast met de goednieuwsshow die de staatssecretaris daarover ophangt en ik zou de staatssecretaris dan ook aanraden om flink een versnelling hoger te schakelen alvorens nieuwe zegebulletins de wereld in te sturen.