Jambon geeft toe: deradicalisering is hopeloze zaak

Dit land steekt veel geld in zogenaamde deradicaliseringsprogramma’s. Naar zeggen van minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) zijn dat eigenlijk vooral parels voor de zwijnen.

Reeds geruime tijd steken de overheden, zowel federaal, gewestelijk als gemeentelijk, heel wat middelen in zogenaamde deradicalisering van de moslimfanatici die in dit land verblijven. Ik wenste van minister van Binnenlandse Zaken Jambon nu wel eens te vernemen wat de concrete resultaten daarvan zijn, meer bepaald hoeveel personen zulk een deradicaliseringstraject al hebben gevolgd of nog volgen en wat dat in de praktijk heeft opgeleverd.

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat de overheid daar eigenlijk geen enkel zicht op heeft. Bovendien geeft Jambon in feite toe dat dit in vele gevallen een quasi onmogelijke zaak is. Hij stelt immers: “Empirische studies tonen aan dat een verplichte deradicalisering slechts zelden tot het gewenste resultaat leidt.

Met deze laatste vaststelling stem ik volledig in: het is zo goed onbegonnen werk om mensen dermate te hersenspoelen dat zij van denkbeelden zouden veranderen, zeker in de democratische rechtsstaat waarin we leven en waar het Vlaams Belang natuurlijk erg aan houdt. Eigenlijk toont de minister hiermee wel zijn machteloosheid aan ten aanzien van de vele islamfanatici die hier in dit land verblijven en een gevaar vormen voor onze samenleving. De vraag is dan wel of het stoppen van zoveel middelen in deze zogenaamde deradicalisering dan nog veel nut heeft. En meer fundamenteel of men het geweer in de aanpak van dergelijke sujetten niet beter drastisch van schouder zou moeten veranderen om onze samenleving te behoeden voor deze gevaarlijke individuen. Mijn antwoord is wat dat betreft alvast een duidelijk ‘ja’: we moeten hen – voor diegenen die ze hebben – zo snel mogelijk hun Belgische nationaliteit afnemen en hen onverbiddelijk het land uitzetten. Onze samenleving kan er alleen maar een stuk veiliger op worden en er wel bij varen. De huidige aanpak biedt in alle geval geen uitzicht op beterschap.