Aantal asielaanvragen op niveau recordjaar 2015

In maart vroegen 1.784 mensen asiel in ons land. Het hoogste aantal in meer dan een jaar en een stijging van 26 procent ten opzichte van de maand voordien. Stellen dat de asielcrisis is afgewend blijkt op basis van de cijfers van het Commissariaat voor de Vluchtelingen al te voorbarig. In totaal staat de teller van asielaanvragen voor het eerste kwartaal van 2017 op 4.661. Bijna evenveel dan in de eerste drie maanden van het recordjaar 2015. Voor maart zijn de cijfers zelfs hoger dan in 2015 en de vraag is daarmee of dit de voorbode is van een nieuwe asielcrisis nu de warme zomermaanden in zicht komen. België bevindt zich alvast in het koppeloton wat het aantal asielzoekers per 1.000 inwoners betreft.

Ook opvallend is dat het aantal aanvragen van mensen uit Zwart-Afrika een steeds groter aandeel vormen. Zo komen Guinee, Eritrea en Congo steevast voor in de top tien van nationaliteiten van asielaanvragers. Dit heeft alles te maken met het toenemend succes van de Italië-route langs waar vooral Zwart-Afrikanen de toegang tot Europa zoeken. Sinds enkele maanden komen er zelfs meer mensen via Italië dan via Griekenland. Defensieminister Steven Vandeput (N-VA), die Belgische marineschepen inzet als veerdienst op de Middellandse Zee draagt daarbij een grote verantwoordelijkheid.

Die operaties kosten niet alleen handenvol geld – de afgelopen twee jaar 16,5 miljoen euro –  door het aanzuigeffect kosten ze ook mensenlevens. Afgelopen jaar lieten 4.500 mensen het leven op de Italië-route.  Ook de directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex wees eerder op het omgekeerde effect van deze reddingsoperaties, omdat ze in de praktijk net tot meer verdrinkingen leiden.

Principieel blijft het Vlaams Belang voorstander van de inschrijving van het territorialiteitsbeginsel in de VN-Vluchtelingenconventie, zodat elke regio zijn eigen vluchtelingen moet opvangen. In afwachting daarvan moet de asielprocedre drastisch worden versneld door een uitbreiding van de lijst van veilige landen.