Aantal opgepakte transmigranten in Vlaamse havens toegenomen met factor 3,6

Zoals bekend trachten heel wat vreemde gelukszoekers Engeland te bereiken om daar in alle illegaliteit te kunnen verblijven. Het is evenwel niet zo gemakkelijk om in Groot-Brittannië binnen te geraken en dus blijven veel van die illegalen dan maar op het vasteland rondhangen en ondernemen zij intussen allerlei pogingen om toch maar in het Verenigd Koninkrijk te kunnen komen. De naam Calais is in dat verband berucht, maar ook langs de Vlaamse havens trachten heel wat van die illegalen het kanaal over te steken en worden daarbij vaak gesnapt.

Uit gegevens die ik opvroeg, blijkt dat onder de regering-Michel het aantal onderschepte illegalen in de havens van Zeebrugge en Oostende fors is toegenomen in vergelijking met de regering-Di Rupo, met name met een factor van niet minder dan 3,6. In 2012-2014 (regering-Di Rupo) werden er immers gemiddeld jaarlijks 531 transmigranten opgepakt, terwijl dat in 2015-2016 (regering-Michel/De Wever) gemiddeld per jaar om 1908 illegalen ging.

Merkwaardig is ook wat beide regeringen deden met die opgepakte transmigranten:

2012-2014 2015-2016
(Di Rupo – 3 jaar) (Michel/De Wever – 2 jaar)
Laten beschikken 106 (6,6%) 824 (21,6%)
Minderjarig 172 (10,8%) 344 (9,0%)
Bevel om het grondgebied te verlaten 1187 (74,6%) 2489 (65,2%)
Opsluiting 127 (8,0%) 156 (4,1%)
Totaal 1592 (100%) 3817 (100%)

 

Dat betekent dat de overgrote meerderheid, meer dan 90%, na te zijn gepasseerd langs de Dienst Vreemdelingenzaken, gewoon terug is vrijgelaten, al dan niet met een papiertje in de hand om het land te verlaten, waar natuurlijk zo goed als niemand enig gevolg aan geeft. Ik merk ook op dat het aantal opsluitingen met het oog op een eventuele uitzetting, onder staatssecretaris Francken verhoudingsgewijs is gehalveerd in vergelijking met wat er onder de regering-Di Rupo gebeurde. De idee dat deze regering een strenger migratiebeleid zou voeren dan haar voorganger is dus een absolute mythe en zeker op dit domein is zeker het tegendeel eerder waar.Wij hebben het al gezegd en kunnen het niet genoeg herhalen: er moeten beduidend meer plaatsen in gesloten centra komen, anders blijft men maar illegalen oppakken en terug vrijlaten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, zeker niet met de forse stijging die we de jongste twee jaar hebben gezien?