Plannen Geens voor quota op aanhoudingen absoluut onaanvaardbaar

Minister van Justitie Geens heeft de intentie om quota in te stellen op het aantal voorlopige hechtenissen dat door onderzoeksrechters wordt uitgevaardigd. Zodra een bepaald maximum bereikt is, zouden er geen aanhoudingen meer mogen gebeuren. Op die manier wil de minister vermijden dat er nog meer delinquenten in de gevangenissen worden ondergebracht ten einde de overbevolking ervan tegen te gaan.

Vandaag interpelleerde ik hem hierover in het vragenuurtje in De Kamer. U kan dat hier herbekijken. 

Voor het Vlaams Belang is deze maatregel absoluut onaanvaardbaar. Dit heeft onvermijdelijk tot gevolg dat delinquenten, waarvan de onderzoeksrechters vinden dat zij omwille van het onderzoek of omwille van de veiligheid best worden opgesloten, vrij zullen kunnen rondlopen. Op die manier brengt men ofwel de kwaliteit van de gerechtelijke onderzoeken ofwel de veiligheid van de samenleving in gevaar, en dat kan en mag in een rechtsstaat niet het geval zijn. Bovendien zal zulke lakse maatregel een aanzuigeffect creëren op buitenlandse criminelen.

Voor het Vlaams Belang is het instellen van een maximum op het aantal gevangenen overigens een totaal verkeerde beleidskeuze. Er moeten integendeel gevangeniscellen worden bijgebouwd zodat elke delinquent waarvan de onderzoeksrechters vinden dat zij voorlopig in de cel horen, of elke veroordeelde crimineel effectief kan worden opgesloten tot hij de hem opgelegde straf heeft uitgezeten. Het Nederlandse voorbeeld toont aan dat, wanneer men als samenleving het signaal geeft dat àlle straffen worden uitgevoerd, de criminaliteit fors daalt. Bij onze noorderburen staan momenteel door dit lik-op-stukbeleid een flink deel van de gevangeniscellen leeg.

Maar zelfs, indien de regering vasthoudt aan haar beleid om geen gevangeniscellen bij te bouwen, dan nog zijn er diverse andere mogelijkheden om de gevangenispopulatie op een beperkt peil te houden. Ik denk bijvoorbeeld aan het sneller verwijderen van illegale criminelen die in onze gevangenissen zitten – nu zowat één derde van de totale gevangenispopulatie -, of aan het beter werk maken van het laten uitzitten van de straf in de landen van herkomst – momenteel wordt dat slechts voor enkele tientallen gevallen per jaar toegepast. Als men alleen daar al eens fatsoenlijk werk van maakt, dan lopen de gevangenissen al voor een groot stuk leeg en is de nu door Geens voorgestelde onverantwoorde maatregel niet nodig.