En hoe zou het intussen zijn met de asielamokmakers van Broechem?

Men zal zich misschien nog herinneren dat een klein anderhalf jaar geleden, op 6 januari 2016, heel wat commotie was ontstaan omdat een aantal asielzoekers in het opvangcentrum van Broechem zwaar met elkaar op de vuist waren gegaan. Op 18 april 2016 was het daar opnieuw flink prijs, waarbij 15 asielzoekers werden gearresteerd. Staatssecretaris Theo Francken was er toen als de kippen bij om te twitteren dat er voor dergelijke sujetten geen plaats is in dit land, dat hij ze in een gesloten opvangcentrum zou opsluiten om hen vervolgens het land uit te zetten. Stoere, en terechte taal dus, maar wat is ervan terecht gekomen?

Ik vroeg het, nu meer dan een jaar na de feiten, aan de staatssecretaris zelf en het antwoord is niet bepaald wat er destijds getwitterd werd. Van de zes personen van de knokpartij in januari 2016 werden er inmiddels drie effectief erkend als asielzoeker. Zij verblijven dus nog altijd in dit land, allicht op onze kosten, en zullen hier waarschijnlijk ook nog voor heel lang blijven. Twee andere asielzoekers deden zelf vrijwillig afstand van hun asielaanvraag en die werden door Francken effectief verwijderd. De zesde van het zesmanschap deed eveneens afstand van zijn asielaanvraag, maar deze verblijft hier nog altijd omdat hij zogezegd niet verwijderbaar is.

Van de 15 gearresteerde personen van de tweede opstoot, werden de 6 grootste heethoofden in een gesloten centrum geplaatst. Welnu, van die 6 zijn er momenteel nog altijd… 6 in dit land. Twee van hen zijn inmiddels erkend als vluchteling, één werd vrijgesteld door de Raadkamer, van twee anderen is de asielaanvraag nog lopende, en van de zesde is de asielaanvraag geweigerd, maar ook deze verblijft nog steeds hier omdat hij in beroep is gegaan. De 9 andere vechtersbazen kregen enkel een uitsluiting van materiële hulp voor 30 dagen en verblijven hier dus ook nog allemaal.

Dit is dus typisch Francken. Eerst een grote borst opzetten, stoere taal spreken, maar in de praktijk daar weinig van hard maken. Ik blijf er natuurlijk bij dat zulke sujetten hier niet welkom zijn en dus het land moeten worden uitgezet, asielzoeker of geen asielzoeker. Dat is één van de taken van de staatssecretaris en als de huidige regelgeving daarvoor in de weg staat, wel, dan is het aan hem als bevoegd beleidsmaker om daar iets aan te doen. Eén les is in alle geval duidelijk: als Theo twittert, dan kan men dat best met een flinke korrel zout nemen. Of is het een hele zak?