Beleidspartijen hebben les nog altijd niet geleerd

Uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Justitie Geens blijkt dat van januari 2015 tot en met juni 2017 in dit land niet minder dan 289 personen werden veroordeeld voor terroristische activiteiten. U leest dat wel degelijk goed: twee-honderd-negen-en-tachtig personen veroordeeld voor terroristische misdrijven.

Daarmee mag duidelijk zijn dat dit land, we mogen gerust stellen ten gevolge van de ongebreidelde immigratie van de voorbije tientallen jaren, door de traditionele politieke klasse met een serieus veiligheidsprobleem opgezadeld zit. Niet alleen is daardoor een permanente dreiging ontstaan voor de fysieke veiligheid van Vlamingen en Walen in eigen land. Deze zaak heeft ons ook al vele tientallen en wellicht honderden miljoenen euro gekost aan extra beveiligingsmaatregelen

Het ergste aan de zaak is evenwel dat de traditionele partijen, N-VA incluis, daar nog altijd niet de nodige lessen uit getrokken hebben. Als men daarmee geconfronteerd wordt, dan zou ik toch denken dat men deze ongewenste sujetten massaal hun Belgische nationaliteit ontneemt en hen hun straf laat uitzitten in hun land van oorsprong, maar op enkele zeer schaarse uitzonderingen na is dat nog niet gebeurd en staat het ook niet direct te gebeuren. Verder stel ik vast dat de immigratiesluizen nog altijd wagenwijd openstaan en dat men geen werk wil maken van de uitzetting van de radicale islamisten die hier in groten getale aanwezig zijn. Met zulk een wanbeleid vrees ik dat we nog voor een heel lange tijd niet meer veilig zullen zijn in eigen land.