Echte vluchtelingen zijn best gebaat bij tijdelijke hervestiging in landen uit de eigen regio

Staatssecretaris Francken is momenteel in Libanon voor de selectie van een duizendtal vluchtelingen met de bedoeling deze naar dit land te laten overvliegen om hen hier definitief te hervestigen.

Voor het Vlaams Belang is de hervestiging van vluchtelingen uit verre regio’s, ook als het om echte oorlogsvluchtelingen gaat, echter absoluut geen goed idee en biedt dit geen oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Er kan immers slechts een zeer minieme fractie van de vluchtelingen op deze manier worden geholpen. Bovendien worden deze mensen daardoor totaal ontworteld en moeten zij in dit land een heel moeilijk traject afleggen om in onze gemeenschap te kunnen aarden, iets wat vaak op een mislukking uitdraait. Tevens wordt een terugkeer naar hun land van oorsprong, eens het conflict voorbij dat hen op de vlucht heeft gedreven, hiermee erg onwaarschijnlijk gemaakt.

Natuurlijk zijn wij wel bereid ons steentje bij te dragen om echte oorlogsvluchtelingen te helpen. Maar de enige goede manier om dat te doen, lijkt ons erin te bestaan deze mensen op te vangen in de buurtregio’s van waar ze vandaan komen. Mét onze financiële steun als dat nodig is om die opvang menswaardig te organiseren. Overigens zouden we met hetzelfde geld dat we in België in deze 1000 vluchtelingen zullen moeten steken veel meer vluchtelingen in Libanon zélf en elders kunnen helpen. Bovendien zijn de oorlogsvluchtelingen met hun buurregio’s veel meer vertrouwd en is de cultuurschok veel kleiner dan wanneer ze naar hier worden overgebracht. Ik vind het dan ook bijzonder jammer dat staatssecretaris Francken zich in het EU-hervestigingsbeleid inschrijft. Zijn argument dat dit een alternatief zou zijn voor illegale migratie en mensensmokkel, houdt immers geen steek. Francken zou er veel beter aan doen op het Europese forum te pleiten voor een volledige asielstop en het zoeken naar oplossingen in eigen regio.