N-VA keurde naturalisatie Somalische terrorist goed

De tot Belg genaturaliseerde terrorist van Somalische afkomst die vrijdag twee militairen aanviel, had zijn Belgische identiteitskaart onder meer te danken aan het stemgedrag van de N-VA. Dat blijkt uit de stemmingsverslagen.

Terwijl staatssecretaris Francken stoer stelt dat de kans klein is dat Haashi Ayaanle onder een N-VA-regering Belgische identiteitspapieren had verkregen, blijkt dat diezelfde partij de naturalisatie van de man mee goedkeurde. Enkel de Kamerleden van het Vlaams Belang stemden tegen.

Onder N-VA-voogdij draait de Belgenfabriek nog steeds op volle toeren: vorig jaar werden er niet minder dan 41.459 naturalisatieaanvragen goedgekeurd. Dat is het hoogste cijfer in 15 jaar. Overloopt men bovendien het aantal nieuwe Belgen over de jongste 42 jaar, dan komen slechts drie jaren voor (1985, 1992 en 2002), waarin er meer nieuwe Belgen werden gecreëerd dan in 2016.

Ook Franckens argument dat de snel-Belg wet is afgeschaft, raakt kant noch wal. De snel-Belgwet is gewoon vervangen door een vlotjes-Belgwet: meer dan wat cosmetica is er niet gebeurd. N-VA heeft altijd gepronkt dat door de wetswijziging van 2013 op het vlak van nationaliteitsverwerving het aantal nieuwe Belgen drastisch zou dalen, maar uit de cijfers blijkt dat dat niet veel meer was dan propaganda.

Van een fundamentele verstrenging van de nationaliteitswetgeving, zoals het instellen van een burgerschapsproef, het opleggen van de kennis van de streektaal en de afschaffing van de dubbele nationaliteit, is nog steeds geen sprake. Zolang men de nationaliteitswetgeving niet drastisch verstrengt, zal het aantal nieuwe Belgen blijven stijgen, de sociale zekerheid worden geplunderd en het risico op terreuraanvallen vermenigvuldigen.