Schenking van 1.000 euro aan Blijdorp Dendermonde

Elk jaar reikt het Flor Grammensfonds de zogenaamde ‘Flor Grammensprijs’ uit aan verenigingen, initiatieven of personen die in de geest van onbaatzuchtige actie van wijlen Flor Grammens de Vlaamse ontvoogding en het Vlaams bewustzijn bevorderen. Dit jaar ging de prijs naar de drie V-kamerleden Barbara Pas, Hendrik Vuye en Veerle Wouters. “Drie mensen die zich consequent als Vlaams-nationale leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers inzetten om de communautaire impasse te doorbreken, de Vlaamse eisen niet te laten ondersneeuwen en een perspectief te bieden na het België zoals wij het vandaag kennen. Deze ‘V-Kamerleden’ hebben veel gemeen als Kamerleden die Vlaanderen en de Vlaamse belangen centraal stellen in hun parlementaire werkzaamheden. Het zijn geen partijgenoten, maar ze werken met vereende krachten samen. Het zijn dwarsliggers. Vlaams-nationale lastigaards. Flor Grammens zou in zijn nopjes zijn.”, aldus het Grammensfonds.

Bij de ‘Flor Grammensprijs’ hoort een geldprijs, Pas schenkt het bedrag aan een goed doel. Haar keuze is Blijdorp, een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Pas: “Blijdorp zijn naaste buren, zodat ik bijna dagelijks zie wat voor goed werk zij leveren. Binnenkort starten zij met serieuze verbouwingswerken, dus elke financiële steun zullen zij goed kunnen gebruiken.” Vandaag overhandigde Barbara Pas ter plaatse een symbolische cheque.