Uitspraken van Rutten stigmatiseren thuiswerkende ouders en zijn de facto een belastingverhoging

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil van het huwelijksquotiënt af. Vrouwen blijven volgens Rutten daardoor immers te vaak thuis terwijl zij hen naar eigen zeggen “wil emanciperen”. Ik ben het daar absoluut niet mee eens.

Het huwelijksquotiënt dat Rutten wil afschaffen is een fiscaal voordeel waarvan wettelijk samenwonenden en gehuwden profiteren. Zo krijgt een partner of echtgenote zonder loon (of een laag loon) een deel van het loon van de andere echtgeno(o)t(e). Dit voordeel zou volgens de Vlaamse liberalen het “kostwinnersysteem” stimuleren.

Vlaams Belang stelt vast dat mevrouw Rutten, die beweert de “thuiswerkende ouders te willen emanciperen”, hen eigenlijk wil dicteren wat ze moeten doen. De uitspraken van Rutten doen net het omgekeerde en stigmatiseren thuiswerkende ouders, terwijl zij vaak een zeer moeilijke keuze gemaakt hebben die je vandaag – jammer genoeg – maatschappelijk moet verdedigen.

Bovendien ontneemt de maatregel de facto de keuzevrijheid van gezinnen om voor de kinderen thuis te blijven, omdat het die keuze financieel moeilijker en in sommige gevallen onhaalbaar maakt. Liberalen worden geacht voor vrijheid te zijn. Vrijheid om te kiezen om te werken, maar ook de vrijheid om thuis te blijven voor het gezin. Die keuze wil zij blijkbaar moeilijker maken… Het voorstel van Rutten lijkt mij vooral een drogreden te zijn om meer belastingen te innen om de schatkist nog wat meer te vullen op de kap van de gewone Vlaming.