Late NVA-reactie toont juistheid kritiek Vlaams Belang over aanpassing Spoorcodex aan

Vandaag, op 24 oktober, vijf dagen nadat de wetswijziging over de Spoorcodex gestemd werd in De Kamer (voorbije donderdag 19/10) reageerde NVA nog met een persbericht rond een zogenaamd misverstand rond de reden van de tegenstem van Vlaams Belang terzake. Alsof Vlaams Belang ergens zou beweerd hebben dat er toegevingen zouden gedaan zijn over taalgebruik naar de reizigers toe. U kan het verslag van de plenaire zitting van vorige week er op nalezen, daar heeft het uiteraard niets mee te maken. Onze fractie stemde tegen omdat het wetsontwerp weldegelijk een versoepeling is van de taalvereisten van de treinbestuurders. Artikel 83 van het wetsontwerp strekt ertoe dat in tegenstelling tot de huidige regelgeving, volgens dewelke de treinbestuurder kennis moet hebben van “de taal die door de betrokken infrastructuurbeheerder wordt voorgeschreven”, hij of zij kennis moet hebben van “ten minste een van de talen die door de betrokken infrastructuurbeheerder worden voorgeschreven”. Bovendien wordt in de mogelijkheid voorzien om bij de grensoverschrijdende operaties vrijstellingen voor de taalvereisten in te voeren.

In mijn stemverklaring heb ik het nergens gehad over tweetaligheid naar de reizigers toe, er hoeft dus geen misverstand rechtgezet te worden. Het gaat inderdaad om interne communicatie tussen de treinbestuurders en de infrastructuurbeheerder. Zoals ik al letterlijk in mijn stemverklaring vorige week zei: “Voor de veiligheid van de reizigers is het natuurlijk belangrijk dat de treinbestuurders zich in de twee landstalen kunnen uitdrukken en dat ze zeer vlot kunnen communiceren met de dispatchers.” Dat NVA aanhaalt dat enkel grensoverschrijdende Waalse spoorlijnen geviseerd worden bevestigt net hetgeen ik zei in mijn stemverklaring toen ik verwees naar de taalproblemen die er in het verleden reeds waren met treinbestuurders op de lijn Luik-Maastricht. De Waalse treinbestuurders raakten niet door de door Nederland gevoerde taalcontroles waardoor Nederland de lijn “om veiligheidsredenen” wou stopzetten. Taalvereisten versoepelen maakt dit veiligheidsprobleem voor alle reizigers die gebruik maken van deze lijnen alleen maar groter. “Voor Vlaanderen is er geen impact”, aldus de NVA-persmededeling, maar er is wel een negatief impact voor de veiligheid van alle Vlamingen (en alle andere treinreizigers) die zulke internationale lijnen nemen.