Oikofobe capitulards

Naar aanleiding van de moorddadige aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem werd in april 2016 een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. Die leverde nu een eindverslag van 938 bladzijden af, waarover vandaag in de Kamer wordt gedebatteerd.

Het Vlaams Belang werd van in het begin geweerd uit de werkzaamheden van deze commissie en dat blijkt ook meteen als men haar besluiten en aanbevelingen overschouwt.

Deze commissie is er niet in geslaagd de politiek correcte vooroordelen die er bij de traditionele partijen over terreur en islam heersen te overstijgen en het probleem ten gronde en objectief te benaderen. Dit rapport negeert dan ook de ware oorzaken van het terrorisme: de islam als ideologische onderbouw en de massa-immigratie als praktische hefboom. Wie de problemen niet juist kan, wil of durft te benoemen, die kan er ook geen gepaste oplossingen voor aandragen, en daar is dit eindverslag een sprekend voorbeeld van.

Als oplossing voor de islamitische terreurdreiging in dit land, weet de commissie immers, naast een hele reeks organisatorische aanpassingen, niets anders dan aan te bevelen om de islam nog meer ter wille te zijn dan nu al het geval is. Méér islam als ‘remedie’ tegen moslimterreur, meer allochtonengepamper en meer repressie van wat de man in de straat erover denkt is zowat de rode draad doorheen de aanbevelingen van deze onderzoekscommissie.

Dit rapport gaat ervan uit dat het allemaal wel goed komt als we de islam maar voldoende pamperen, institutionaliseren en liberaliseren. Maar laat ons wel wezen: er komt geen Belgische of Europese islam. Dit rapport spreidt dan ook verder het bedje van de islam in ons land en legt daardoor de basis voor nieuwe aanslagen in plaats van ze te voorkomen. Het enige wat deze commissie met haar rapport zal bereiken is een geïslamiseerd België. Willen we het terreurprobleem écht oplossen, dan dringt een de-islamisering van onze samenleving zich op, de gedwongen terugkeer van al wie zich hier weigert te assimileren en een totale stop van de massa-immigratie. Maar daar heeft deze commissie helaas geen oren naar gehad.

Het Vlaams Belang zal dan ook tegen het eindverslag van deze commissie stemmen.

Lees hier de tussenkomst van Filip Dewinter.

Hier vindt u een greep uit de aanbevelingen van de onderzoekscommissie met daarbij een alternatieve aanbeveling van het Vlaams Belang.