Nog meer dotaties voor Laurent en de rest van het koningshuis

Uit het ontwerp van begroting 2018 blijkt dat de kosten van het koningshuis nog toenemen: tot 36.406.000 euro. Zelfs Laurent krijgt meer. Hoog tijd om de premier daarover te ondervragen tijdens het vragenuurtje in de Kamer:

 

Barbara Pas (VB): “Mijnheer de eerste minister, uw taxshift werkt. Steeds meer belastingen verschuiven, maar wel naar het Koningshuis. Dat blijkt alleszins uit de ontwerpbegroting voor 2018, dat uw regering in de Kamer heeft ingediend. Zowel de koninklijke dotaties als de Civiele Lijst krijgen een geweldige indexatie en de kosten van de monarchie stijgen daardoor met 206 000 euro naar 36 406 000 euro.

Koning Albert krijgt volgend jaar bijvoorbeeld boven op zijn 924 000 euro 19 000 euro extra. 19 000 ! Dat is veel meer dan het jaarlijkse pensioen van een gemiddelde werknemer.

Het meest opmerkelijke, mijnheer de eerste minister, is dat de regering ook meer dotaties geeft aan Laurent. U hebt op 8 augustus nochtans een ‘proportionele sanctie’ aangekondigd, na zijn zoveelste frats. Toch zien wij dat er voor Laurent 314 000 euro gepland is, nog 6 000 euro meer dan vorig jaar.

Ik wil u vragen waarom er volgend jaar geen financiële sanctie komt, hoewel u dat beloofde. De beloofde gedeeltelijke inhouding van zijn dotatie kan dit jaar niet meer, want hij heeft de laatste schijf van zijn royale dotatie reeds eind september gehad.

Komt er überhaupt nog een bestraffing? Immers, volgens uw procedure moet de betrokkene eerst gehoord worden, vooraleer u kunt sanctioneren. Maar u kunt hem niet horen, want Laurent is nog steeds ziek.

Mijnheer de eerste minister, is het dan niet logisch dat, als hij dan toch zo lang ziek is en arbeidsongeschikt is, hij dan een, véél lagere ziekte-uitkering krijgt? Of is hij altijd al, net als zijn broer trouwens, arbeidsongeschikt geweest?

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.”

 

Eerste minister Charles Michel: “De wet van 2013 inzake de dotaties legt regels vast. Enerzijds zijn er rechten, anderzijds zijn er ook plichten. Ik heb zowel in het plenum als in de commissie duidelijk onderstreept dat de regering aandachtig toeziet op de toepassing van de wet van 2013.

Ik geef een eerste voorbeeld. Een paar maanden geleden, na een negatief rapport van het Rekenhof in verband met de wet van 2013, hebben wij de beslissing genomen om een terugbetaling te vragen, gebaseerd op een rapport van het Grondwettelijk Hof. De terugbetaling is er effectief gekomen.

Ten tweede, afgelopen juli leerden wij dat prins Laurent zonder akkoord van de regering aanwezig was bij een viering in het kader van de verjaardag van het Chinese leger. Ik heb toen duidelijk gemaakt dat ik een procedure zou starten conform de wet van 2013. Dat hebben we ook gedaan. Ik heb een hoorzitting georganiseerd met de advocaat van prins Laurent. We hebben daar juridische documenten en motivering gekregen, conform de rechten van de verdediging. Het is de taak van de eerste minister en de Ministerraad om de juridische analyse te bekijken.

Zo snel mogelijk, na een grondige juridische analyse, zal ik als eerste minister in de Ministerraad een voorstel indienen conform de wetgeving van 2013. Kortom, niemand staat boven de wet en wij zullen zorgen voor een correcte toepassing van de wet van 2013.”

 

Barbara Pas (VB): “Mijnheer de eerste minister, “zo snel mogelijk” zegt u. Dat klinkt een beetje als “onverwijld”. U prikt zich met die procedure – dat kunt u ook niet – niet vast op een datum, maar het is duidelijk dat het alleszins niet voorzien is voor volgend jaar. Als u zou verwachten dat de procedure tegen dan afgerond zou zijn, had u het wel in uw begroting opgenomen.

Eigenlijk is die sanctie maar bijzaak. In Vlaanderen is een meerderheid het erover eens – dat is ook veel fundamenteler – dat de dotaties van Laurent en Astrid persoonlijke gunsten met belastinggeld zijn. Dat is vandaag niet te verantwoorden.

Ik zou het met de woorden van Theo Francken willen zeggen, uit een persbericht van 2013, van vóór hij regelmatig op de koffie ging op het paleis. Toen zei hij – terecht – het volgende: “Dat met Laurent en Astrid de broer en de zus van de Koning een dotatie krijgen, dat gebeurt nergens anders. In andere monarchieën gaan die gewoon uit werken.” Terecht, zijn partij beloofde daar iets aan te doen, maar ik heb die verandering nog niet gezien.

Collega’s, wanneer de begroting zal worden besproken in de Kamer, zal het Vlaams Belang, zoals elk jaar, amendementen indienen om die beloftes waar te maken en de dotaties inderdaad af te schaffen. Al wie zich hiervan in persberichten en tweets voorstander toont, kan dan heel eenvoudig voor die amendementen stemmen en voor één keer de daad bij het woord voegen.”