Dringende medische hulp voor illegalen vestigt nieuw record in 2016

In 2016 werd door de federale overheid niet minder dan 51 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische hulp aan personen die illegaal in dit land verblijven. Daarmee wordt het record van 2015 opnieuw verbroken. Het toont volgens het Vlaams Belang aan dat het aantal illegalen onder de regering-Michel/De Wever alleen maar is toegenomen én dat de kosten de pan uitswingen.

Dat blijkt althans uit de cijfers die minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme mij heeft bezorgd. In 2016 betaalde de federale overheid voor de verzorging van 15.759 illegalen in ziekenhuizen een bedrag van niet minder dan 40,89 miljoen euro terug aan de OCMW’s. Daarnaast werd nog eens 10,1 miljoen euro betaald voor de verzorging van 13.290 illegalen buiten de ziekenhuizen.

Over hoeveel illegalen het in totaal juist gaat, valt niet op te maken uit de cijfers van de minister, vermits de twee cijferreeksen over het aantal personen niet kunnen worden opgeteld omdat men dan met een aantal dubbeltellingen zit. Toch is duidelijk dat het aantal illegalen dat op dringende medische hulp een beroep doet al jaren in stijgende lijn gaat.

Opmerkelijk zijn ook de regionale verschillen. Niet minder dan 59,1% van de uitgaven situeren zich in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen is goed voor 23,1% en Wallonië voor 17,8% van de kosten.

Ook deze cijfers tonen aan dat er met de regering-Michel géén ommekeer in het asiel- en migratiebeleid is gekomen, wat sommigen er ook over mogen beweren. Het gaat integendeel van kwaad naar erger. Als men ervan uitgaat dat de evolutie van deze cijfers tot op zekere hoogte representatief is voor de evolutie van de aanwezigheid van illegalen in dit land – en er is geen enkele reden om het tegenovergestelde te beweren – dan kan hieruit alleen maar worden besloten dat het aantal illegalen in dit land onder de regering-Michel in stijgende lijn is gegaan. Daarnaast is het ook duidelijk dat de kosten voor dringende medische hulp aan illegalen de pan uitswingen. In deze tijden van besparingen voor iedereen, is dit niet langer houdbaar. Uiteraard moeten mensen die dringend medische zorg nodig hebben die ook krijgen, maar hier kan fors worden bespaard door ervoor te zorgen dat mensen die hier feitelijk niet zouden mogen zijn, hier effectief ook niet zouden verblijven. Ik kan hiermee alleen maar vaststellen dat illegaal verblijf in dit land meer dan ooit wordt gedoogd en daar zou dringend een einde aan moeten worden gemaakt. Maar ook daar moddert deze regering maar wat aan.