N-VA gaat door de knieën voor mystery calls

Jarenlang heeft N-VA stoer zitten verkondigen dat er met haar géén anonieme praktijktesten bij werkgevers zullen komen in verband met zogenaamde ‘discriminatie’ bij aanwervingen of in de bedrijfsvoering. In juli 2017 verklaarde N-VA-kamerlid Wim Vander Donckt in dat verband nog: “We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?

Vandaag in De Kamer gaat N-VA dan toch door de knieën en wordt de heksenjacht wel degelijk georganiseerd voor een probleem dat er geen is. In een wetsontwerp dat vandaag wordt gestemd wordt met name in het Sociaal Strafwetboek een afdeling ingevoegd betreffende “Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van vaststellingen inzake discriminatie.” Daardoor krijgen deze inspecteurs de bevoegdheid om zich voor te doen als potentiële werknemers of als klanten van allochtone afkomst. Daartoe worden zij gemachtigd strafbare feiten te plegen zonder daarvoor zelf gestraft te worden. Op die manier moeten zij trachten nietsvermoedende werkgevers in de val te lokken.

Het is natuurlijk waar dat allochtonen veel minder aan de bak komen in de Belgische ondernemingen, maar leg de oorzaak daarvoor toch niet bij de werkgevers, want die hebben daar niets mee te maken! Werkgevers zijn heel pragmatische mensen. Het enige wat voor hen telt, is hun bedrijf zo optimaal mogelijk te laten draaien en daarvoor willen zij over de meest geschikte werkkrachten beschikken. Of die er nu wit, rood, bruin, geel of zwart uit zien, is voor hen niet relevant, als ze maar het meest geschikt zijn om het werk te verrichten dat moet gebeuren. En daar wringt juist het schoentje met heel veel allochtonen. Die zijn vaak laag geschoold, kennen onvoldoende Nederlands of zijn niet goed geïntegreerd, waardoor de arbeidsmarkt niet veel met hen kan aanvangen. Het is dan ook ronduit wraakroepend dat men voor deze situatie de werkgevers verantwoordelijk stelt en aanpakt en dan nog wel met methodes die thuishoren in dictatoriale regimes, maar zeker niet in een democratische rechtsstaat.

In naam van een tot in het extreme doorgeslagen gelijkheidswaanzin worden hiermee onschuldigen bespioneerd en vervolgd alsof het zware criminelen zijn. Het Vlaams Belang dient dan ook een amendement in om dit hoofdstuk uit dit wetsontwerp te schrappen. Aan de N-VA om definitief kleur te bekennen of ze nu effectief mee deze heksenjacht zal organiseren, dan wel of ze haar gezond verstand zal laten primeren.