Vlaams Belang laakt laks regeringsbeleid en wil kordatere aanpak tegen de jungle op onze autosnelwegparkings

Afgelopen nacht werden de ordediensten op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden belaagd door tientallen zogenaamde ‘transmigranten’, toen een politiepatrouille daar een vijftigtal illegalen betrapte die een vrachtwagen wilden binnendringen. Daarbij werd de politie aangevallen en moest zij zich met de wapenstok en zelfs met waarschuwingsschoten ontzetten tegen het brutale geweld van de illegalen.

Het is niet nieuw dat illegalen gebruik maken van geweld tegen de politie, maar blijkbaar treden zij steeds driester en ook steeds meer in grote groepen en georganiseerde bendes op. Dat verwondert het Vlaams Belang niet omdat de overheid zo goed als niet optreedt om dit fenomeen de kop in te drukken.

Uit cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Jambon en staatsecretaris Francken eerder aan mij bezorgden, is al gebleken dat het aantal incidenten met illegalen op snelwegparkings de jongste jaren exponentieel gegroeid is. Bovendien blijkt daar ook uit dat de overgrote meerderheid van de opgepakte ‘transmigranten’ gewoon terug wordt vrijgelaten. Van de van april tot september 2016 in West-Vlaanderen 3.228 opgepakte ‘transmigranten’ bijvoorbeeld, werden er slechts 102 of 3,1% door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie vastgehouden met het oog op verwijdering en uiteindelijk slechts 58 of 1,8% effectief uit het land gezet.

Dat brengt natuurlijk geen zoden aan de dijk en men moet dan ook niet verbaasd zijn wanneer steeds grotere bendes illegalen zich organiseren en steeds driester te werk gaan. Deze regering voert helemaal geen beleid om het fenomeen van de zogenaamde ‘transmigratie’ aan te pakken. Lezingen geven, triomfantelijke twitterberichten versturen en stoere TV-verklaringen afleggen, helpen echt niet om dit probleem op te lossen. De politie mag dan nog zoveel ‘transmigranten’ oppakken als ze wil, als ze door de Dienst Vreemdelingenzaken terug worden vrijgelaten, blijft het dweilen met de kraan open en zorgt dat uiteraard voor een verder aanzuigeffect. Zo evolueren we langzaam maar zeker naar een jungle op onze snelwegparkings. Daar moet dus dringend paal en perk aan worden gesteld. Staatssecretaris Francken moet daarom eindelijk maar eens effectief werk maken van een grootschalige repatriëring van opgepakte illegalen en dat moet snel gebeuren, voor het helemaal uit de hand loopt. Geweld tegen de ordediensten is absoluut onaanvaardbaar. Ik wil dan ook dat dit als een verzwarende omstandigheid wordt aanzien en dat diegene die zich daaraan hebben bezondigd zwaar worden gestraft.