Aantal asielaanvragen in stijgende lijn

Cijfers weerleggen andermaal goednieuwsshow regering

Het aantal asielaanvragen zit opnieuw in een stijgende lijn. Dat blijkt vandaag uit de kersverse cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). In totaal werden vorig jaar 19.688 asielaanvragen ingediend, goed voor een stijging van vijf procent in vergelijking met 2016, toen 17.710 aanvragen werden geregistreerd.

De toename van het aantal asielaanvragen in België is opvallend gezien het feit dat de illegale immigratie naar Europa vorig jaar eerder terugliep.  De stijging is nog opvallender wanneer men weet dat in de cijfers van 2016 ook een periode vervat ligt die voorafging aan de sluiting van de Balkanroute – een maatregel waaraan de Belgische regering geen enkele verdienste had, maar die uiterst efficiënt bleek om de illegale instroom in te dammen.

Wanneer we dit relevante gegeven in rekening brengen, is de toename van het aantal asielzoekers tussen 2016 en 2017 zelfs beduidend hoger. Tussen maart 2016 (sluiting van de Balkanroute) en december 2016 werden in dit land 14.345 asielaanvragen ingediend. In 2017 liep het aantal aanvragen in dezelfde tijdsspanne op tot 16.811. Wanneer we beide vergelijkbare periodes naast mekaar plaatsen, bedraagt de stijging van het aantal asielaanvragen dan ook geen vijf, maar bijna 18 procent!

De nieuwe cijfers van het CGSV tonen in ieder geval aan dat de vele zegebulletins die deze regering regelmatig uitstuurt, niet alleen voorbarig, maar zelfs ronduit misplaatst zijn. Er werd de afgelopen twee jaar hier en daar weliswaar een beperkt initiatief genomen of (vooral) aangekondigd, maar lang niet voldoende en ingrijpend genoeg om een kentering teweeg te brengen. Maatregelen die wél een impact zouden kunnen hebben (zoals een daadwerkelijke verscherping van het uitwijzingsbeleid en een verstrakking van de regels voor gezinshereniging voor erkende asielzoekers), blijven tot op heden evenwel uit en blijken alleen goed voor de televisiecamera’s, maar niet voor het regeringswerk. De gevolgen zijn ernaar. Ook de beste publiciteitscampagne kan niet verhelen dat de immigratiekranen nog steeds openstaan en België blijft wat het was: een topbestemming blijft voor immigratie vanuit alle windstreken.