Nederlandskundigheid Brusselse postbodes gaat er razendsnel op achteruit

Volgens de taalwet moet 100% van de Brusselse postbodes tweetalig zijn zodat zij zowel de Nederlandstalige als de Franstalige Brusselaars te woord kunnen staan. Elk jaar vraagt ik aan de minister van Post, de Open VLD’er Alexander De Croo, de cijfers op omtrent de tweetaligheid van de Brusselse postbodes.

In de praktijk is het al jaar en dag zo dat die tweetaligheid veel te wensen overlaat, vooral dan langs Franstalige kant. Maar de jongste jaren gaat het daarmee razendsnel bergaf, zij het dan wel uitsluitend ten koste van de kennis van het Nederlands.

Zo is momenteel slechts 31% van de Brusselse postbodes tweetalig. Aan de Vlamingen zal het echter niet gelegen hebben: 92% van hen kent momenteel officieel de taal van Molière. Aan Franstalige kant kent echter nog slechts 18% de taal van Vondel. Concreet komt dit erop neer dat nauwelijks 32,7% van alle Brusselse postbodes nog het Nederlands machtig is, terwijl 98,6% het Frans beheerst.

Opvallend is ook dat de kennis van het Nederlands er bij de Brusselse postbodes de jongste jaren razendsnel op achteruit is gegaan. Drie jaar geleden kon nog 41% van hen zich in het Nederlands uitdrukken; nu nog slechts 33%. De kennis van het Frans daarentegen gaat er stelselmatig lichtjes op vooruit zodat er zo goed als geen Fransonkundige postbodes in Brussel zijn. Deze evolutie is vooral het gevolg van een combinatie van twee factoren: er worden in Brussel minder Nederlandstaligen door Bpost aangenomen én de kennis van het Nederlands bij de Franstalige postbodes gaat er stelselmatig op achteruit.

Dat een Open VLD’er daar niet van wakker ligt, is uiteraard geen verrassing. Maar dat een ‘Vlaams-nationalistische’ partij als de N-VA dit zomaar duldt en niet eens fors op de federale regeringstafel klopt, is zorgwekkend en toont nog maar eens aan dat de communautaire meerwaarde van deze partij in de federale regering nul komma nul is. Of zou deze forse achteruitgang inzake de taalrechten van de Brusselse Vlamingen ook al tot de ‘communautaire stilstand’ behoren? Ik kan hier helaas in alle geval maar één besluit uit trekken en dat is dat de N-VA Brussel en de Brusselse Vlamingen wel degelijk heeft losgelaten.