Kaaimantaks: 510 miljoen begroot, 5 miljoen gehaald

De Kaaimantaks, gericht op de vermogens die rijke Belgen hebben ‘verstopt’ in fiscale paradijzen, heeft vorig jaar amper 5 miljoen euro opgebracht. Daarmee is het de zoveelste flater in een hele reeks inzake de begroting.

Al van bij de invoering was de doelstelling die Van Overtveldt vooropstelde met de Kaaimantaks volgens experten uiterst speculatief. Vandaag blijkt dat dat nog zacht uitgedrukt is. Met slechts 5 van de vooropgestelde 510 miljoen euro scoort Van Overtveldt nog geen 1 op 100. De Kaaimantaks is bij deze een even groot “succes” als de speculatietaks, die inmiddels al werd afgeschaft.

Het is de zoveelste flater in een hele rij inzake de begroting. Dit is maar het topje van de ijsberg: de staalharde belofte van een begroting op orde die de kiezer in 2014 werd voorgehouden, wordt voor de zoveelste maal naar de prullenbak verwezen. Tenenkrommend is dat in het zogenaamde zomerakkoord zelfs nog met veel bombarie een versterking van deze Kaaimantaks werd aangekondigd. Vandaag blijkt deze kaaiman tandeloos te zijn.

Het Vlaams Belang wijst er bovendien graag op dat de fiscus gewone Vlamingen alvast wel nog kan bijten. Recent nog kwam aan het licht dat belastingambtenaren streefdoelen of quota opgelegd krijgen, wat onvermijdelijk leidt tot overijverige belastingcontroles. Belastingcontroles waar de kleine ondernemer en de gewone Vlaming weliswaar het slachtoffer van zullen zijn, maar niet de grote vermogens. In de politiek moet men keuzes maken. De keuzes van de N-VA zijn alvast duidelijk: besparen op de sociale zekerheid, op de gewone Vlaming en de grote vermogens buiten schot laten.