Vaste Commissie voor Taaltoezicht tikt Vandeput op de vingers

Steven Vandeput, minister in de Belgische regering voor de ‘Vlaams-nationale’ partij N-VA, heeft blijkbaar een stevige voorliefde voor de verengelsing van het leger en de legerdiensten in het algemeen, en is wat dat betreft weinig voor rede vatbaar.

Eerder reeds liet hij zich in dat verband opmerken door de vergaande verengelsing van het onderwijs in de Koninklijke Militaire School. Maar ook op andere vlakken liet hij zich in dat verband onderscheiden. Zo werd het Legermuseum en enkele andere instellingen waarmee dat werd samengevoegd omgedoopt tot het ‘War Heritage Institute’. Dit instituut op zijn beurt lanceerde enige tijd geleden een webstek in verband met de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Niet alleen werd deze webstek door de diensten van deze ‘Vlaams-nationalist’ uitvoerig voorzien van Belgische driekleuren, ook wat betreft de Vlaamse gesneuvelden die door hun strijdmakkers een Vlaamse Heldenhuldezerk op hun graf hadden gekregen, maar kreeg deze webstek ook de eentalig Engelstalige benaming ‘wardeadregister’.

Ik wees de minister er daarom op dat deze webstek geen Nederlandstalige domeinnaam had en vroeg hem dat aan te passen. Vandeput zag daar andermaal echter geen graten in en stelde boudweg dat “de domeinnaam van de site in het Engels zal blijven.

Vermits dit indruist tegen de taalwet in bestuurszaken, diende ik hiertegen een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en die heeft Pas nu gelijk gegeven.

Het betreft hier natuurlijk een kleinigheid, maar die is wel erg tekenend voor de manier waarop een partij door de verlokkingen van de Belgische macht van haar doelstellingen en haar historische achtergrond kan vervreemden. Met de N-VA is het in dat verband nu al zo ver gekomen dat een van haar ministers door een officiële Belgische toezichtinstantie moet worden terechtgewezen voor overtreding van de taalwetgeving ten nadele van… het Nederlands. Kan men als Vlaams-nationale partij nog dieper zakken?

Ik zal in alle geval minister Vandeput hierover verder ondervragen.