Geen massa-immigratie, geen arbeidsimmigratie, maar een immigratiestop!

Het Vlaams Belang neemt kennis van de opdracht die N-VA-minister Van Overtveldt aan de Nationale Bank heeft gegeven om de kostprijs van de immigratie te berekenen. Het is natuurlijk een goede zaak om over dit vraagstuk over objectieve en gedetailleerde gegevens te beschikken, iets waar het Vlaams Belang al herhaaldelijk om vroeg.

Anderzijds kent iedereen al heel duidelijk het antwoord op deze vraag, met name dat de wilde en ongecontroleerde immigratie die dit land de voorbije decennia heeft gekend, ook onder deze regering, onze samenleving al bergen geld heeft gekost en de baten lang niet de kosten hebben gedekt. Zowat alle indicatoren wijzen immers in die richting, of het nu gaat over de aanwezigheid van (niet-Europese) immigranten in de sociale tewerkstellingprogramma’s betaald door de overheid (42,6% in 2017 voor vreemdelingen), in de leeflonen (43,5% in 2017 voor vreemdelingen), equivalente leeflonen (97,8% in 2016 naar vreemdelingen) of in de werkloosheidsuiterkingen (15,9% in 2016 naar vreemdelingen), telkens blijkt dat (niet-Europese) vreemdelingen in veel grotere mate beroep doen op ons sociaal vangnet dan Belgen. Dat blijkt ook uit de werkzaamheidsgraad, die bij niet-EU-vreemdelingen in 2016 slechts 41,7% bedroeg, terwijl dat bij Belgen op 69% ligt. De teneur van de conclusies van de studie, als ze ten minste ernstig wordt gedaan en àlle kosten en baten van de immigratie in rekening brengt, zijn dus al op voorhand gekend.

Het Vlaams Belang stelt zich overigens ook de vraag waarom uitgerekend op dit moment, na 4 jaar regeren, minister Van Overtveldt en staatssecretaris Francken deze studie laten bestellen. Waarom hebben zij daartoe geen opdracht gegeven aan het begin van deze legislatuur, zodat deze regering daar ook effectief beleidsconclusies had kunnen uit trekken en het immigratiebeleid had kunnen bijsturen? Het antwoord is nogal duidelijk: het initiatief van Van Overtveldt en Francken ruikt erg naar een verkiezingsstunt ten bate van de N-VA en het is daarom zeer de vraag of hier aan het einde van deze regering ook beleidsmaatregelen zullen uit volgen. Het Vlaams Belang benadrukt daarom dat er na het cijferwerk ook effectief daden moeten volgen. Het kan en mag immers niet de bedoeling zijn dat deze studie hetzelfde lot ondergaat als de studie inzake de transfers van Vlaanderen naar Wallonië die Vlaams minister-president Bourgeois in 2016 bestelde om ze daarna zonder verder gevolg in de onderste lade van zijn bureau te doen belanden.

Staatssecretaris Francken heeft overigens blijkbaar ook de bedoeling om met deze studie het arbeidsimmigratiemodel naar Canadees voorbeeld te legitimeren. Voor het Vlaams Belang is er echter geen ander immigratiemodel nodig, maar wel een immigratiestop. Vlaanderen is géén immigratieland en heeft al meer dan genoeg te lijden van de ongecontroleerde immigratie van de jongste decennia. Dat Francken eerst maar eens werk maakt van de opkuis van de uitwassen van deze ongecontroleerde immigratie, vooraleer ons opnieuw met een nieuw immigratiemodel op te zadelen!