Vlaams Belang vraagt dringende bijeenroeping Kamer voor vertrouwenstemming

Vandaag heb ik in een brief aan Kamervoorzitter Bracke gevraagd om de Kamer hoogdringend bijeen te roepen. Op basis van Grondwetsartikel 100 en artikel 133 van het reglement van de Kamer, eisen wij dat de premier toelichting geeft bij het gewijzigde regeerprogramma om vervolgens het vertrouwen te vragen.

Het Vlaams Belang stelt vast dat de regering Michel II vandaag amper nog over een derde van de Kamerzetels beschikt en dus onmogelijk kan doen alsof er niets gebeurd is en gewoon overgaat tot de orde van de dag.

Naar aanleiding van het ontslag van een aantal ministers en staatssecretarissen uit de regering, de aanstelling van een aantal nieuwe ministers door de Koning en de aankondiging van een wijziging van het regeerprogramma, vraagt onze fractie in de Kamer, in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke, dat zo snel mogelijk een plenaire zitting van de Kamer bijeengeroepen wordt. De eerste minister dient de nodige uitleg te verschaffen bij de gewijzigde samenstelling alsook de nodige toelichting bij de nieuwe regeerverklaring.