Kracht van verandering in Dendermonde? Aargh, iel aargh…

Traditioneel voor het begin van de bestuursperiode moesten er heel wat afvaardigingen van de stad in intercommunales en verenigingen allerhande geregeld worden op de Dendermondse gemeenteraad gisteren.

Net zoals bij het begin van de vorige bestuursperiode zes jaar geleden, spraken alle oppositiepartijen onderling af wie men namens de oppositie voor welke functie zou voordragen. Voor de vorige meerderheid  (SPA-CD&V) was het geen enkel probleem dat er op die manier van alle oppositiepartijen, ook Vlaams Belang, afvaardigingen werden vastgelegd.

Op de gemeenteraad werd duidelijk dat dit met de huidige N-VA-CD&V-meerderheid niet meer kan. Op het moment dat namens de oppositie ons raadslid Johan Daman werd voorgedragen om met raadgevende stem in de Cultuurdijk te zetelen, stelde de meerderheid, bij monde van CD&V-fractievoorzitter Lien Verwaeren vast dat met de enige kandidatuur van een Vlaams Belanger het cordon sanitaire doorbroken werd en zij vroeg de stemming. De CD&V-N-VA-meerderheid stemde Johan weg, dus zij zien liever geen afgevaardigde van onze stad dan een Vlaams Belanger! Wat een kracht van verandering!

Het is wel heel opmerkelijk dat nu er met N-VA een partij aan het bestuur deelneemt die officieel tegen het cordon is, dit cordon nog strikter wordt toegepast dan vroeger!

Als fractievoorzitter kon ik dit uiteraard niet zomaar gebeuren. Mijn vragen tot motivatie bleven veelzeggend onbeantwoord. Men kwam niet verder dan dat het een politieke afspraak is, maar er kwam -zoals verwacht- geen enkele argumentatie. Het cordon sanitaire werd opgericht tegen het toenmalige Vlaams Blok. Ik wees er fijntjes op dat zelfs de grote aanstoker van het Vlaams Blok-proces, pater Leman, in interviews ondertussen reeds verklaarde dat hij geen reden ziet om een gelijkaardig proces tegen het Vlaams Belang in te spannen. Ik verwees ook naar recente arresten: een arrest van het hoger beroep van Brussel in de zaak Lootens vs. Brussel deze week van 2016 en een arrest van het hoger beroep van Antwerpen van 2018 in de zaak Boekenbeurs vs. Uitgeverij Egmont. In die arresten wordt duidelijk gesteld dat het Vlaams Blok niet het Vlaams Belang is en dat het Vlaams Belang niet racistisch en wel democratisch is. Op mijn vraag wat vandaag dan nog de argumenten zijn om dat ondemocratische cordon in stand te houden bleef het oorverdovend stil…

Uit protest tegen deze ondemocratische gang van zaken heeft onze fractie voor alle verdere aanduidingen en afvaardigingen die nog op de agenda van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn stonden telkens de stemming gevraagd. Met als gevolg dat de vergadering duurde tot in de hele late (vroege…) uurtjes…

Om de gemeenteraad samen te vatten met de woorden van de acteur Bob Van Der Veken (directeur Paul Tienpondt uit “De Collega’s”) die op de dag van de gemeenteraad overleed: Aargh, iel aargh.