Terughalen kinderen IS-strijders: regering overtreedt haar eigen afspraken

Vlaams Belang zal samenroeping commissie Buitenlandse Zaken vragen

Het Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van de berichten dat de regering en administratie druk doende zijn om kinderen van IS-strijders terug naar dit land te halen. Zoals minister van Justitie Geens voor de verkiezingen nog luid en duidelijk verkondigde, bestaat daar geen enkel draagvlak voor bij de bevolking.

Maar er is meer. De regering heeft in deze aangelegenheid in het verleden beslist dat er enkel sprake kon zijn van het terughalen van kinderen tot 10 jaar. Bovendien zouden de Belgische autoriteiten zelf op geen enkel vlak actief optreden om deze kinderen terug naar dit land te krijgen. Volgens de berichten die de ronde doen, blijkt echter dat er van de 6 kinderen die zouden worden terug gehaald, er twee 14-jarigen zouden zijn en zelfs een meerderjarige persoon van 18 jaar. Bovendien ziet het er wel degelijk naar uit dat de Belgische administratie actief optreedt om deze personen naar dit land over te brengen.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de regering in lopende zaken hier haar boekje te buiten gaat. Zij is in alle geval aan het parlement dringend tekst en uitleg verschuldigd over alle stappen die zij en de administratie in deze aangelegenheid hebben ondernomen en om welke personen het precies gaat. Het Vlaams Belang zal dan ook, zodra dit mogelijk is, met spoed vragen dat de commissie van Buitenlandse Betrekkingen daarover samen wordt geroepen. Het mag wat ons betreft duidelijk zijn dat hiermee een gevaarlijk spel wordt gespeeld en dat het welzijn van enkele kinderen, hoe delicaat dit ook is en hoe jammer dat ook voor deze kinderen is, niet opweegt tegen de veiligheid van de hele samenleving.