Wilmès als eerste minister van dit land onaanvaardbaar

Vlaams Belang wil dat CD&V en Open VLD hun veto stellen

Volgens diverse berichten maakt huidig minister van Begroting Sophie Wilmès een grote kans om premier Michel op te volgen als eerste minister van de rompregering Michel.

Een eerste minister moet tot op zekere hoogte een consensusfiguur zijn die aanvaardbaar is voor alle taalgemeenschappen in dit land en zeker voor de grootste gemeenschap. Sophie Wilmès voldoet in geen enkel opzicht aan dit profiel.

Als provincieraadslid in Vlaams-Brabant voor het rabiaat francofone Union Francophone en als schepen voor de francofiele lijst IC-GB in de Vlaamse Randgemeente Sint-Genesius-Rode ontpopte zij zich tot een harde anti-Vlaamse tante die regelmatig uithaalde naar het Vlaamse beleid in de Rand. Als voorzitter van de MR in de hele Vlaamse gordel is zij bovendien mee verantwoordelijk voor de weigering tot integratie van de Franstaligen in de Vlaamse Rand.

Barbara Pas: “Wilmès is één van de symbolen van het meest agressieve francofone imperialisme in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het mag dan ook duidelijk zijn dat zulk een figuur totaal ongeschikt en onaanvaardbaar is voor de Vlamingen als eerste minister van dit land. Ik roep dan ook CD&V en Open VLD op om uitdrukkelijk en openlijk hun veto te stellen tegen Wilmès ter vervanging van Michel als eerste minister. Indien MR voor deze consensusjob geen aanvaardbare kandidaat wil voorstellen, dan moeten deze partijen maar zelf een tijdelijke vervanger voor Michel naar voor schuiven.”