Coronacrisis: “Overheid moet met stimuli KMO-investeringen heractiveren”

Vooral voor heel wat KMO’s – volgens het Vlaams Belang de motor zijn van onze Vlaamse economie – zal de coronacrisis niet zonder gevolg blijven. Door deze crisis zullen heel wat bedrijven investeringen immers voor onbepaalde tijd uitstellen, wat een negatief effect heeft op de verdere uitbouw van onze economie en werkgelegenheid. Bij een economische relance zal het zaak zijn om investeringen zo snel als mogelijk opnieuw aan te moedigen, bij voorkeur voor investeringsgoederen die in eigen land geproduceerd worden om de eigen werkgelegenheid veilig te stellen”, zo zegt Vlaams Belang-Kamerlid Reccino Van Lommel die een motie over de materie indiende.
 
Een onderneming die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit fiscaal voordeel laat zich voelen in de belastbare winst. Het percentage past men in regel eenmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. Tijdens de boekjaren in 2018 en 2019 konden natuurlijke personen en kleine vennootschappen een verhoogde investeringsaftrek van 20 procent genieten op gewone investeringen. Vanaf boekjaar 2020 viel deze investeringsaftrek echter terug op 8 procent. 

“Nu actie ondernemen om golf aan faillissementen te voorkomen”, klinkt het bij Vlaams Belang

Investeringen zijn een belangrijke brandstof voor het draaiende houden van onze economie. De economische crisis zal de kans op het voortbestaan van heel wat KMO’s in het gedrang brengen met nefaste gevolgen voor de werkgelegenheid, te meer omdat heel wat bedrijven momenteel naakte ontslagen overwegen.

De overheid dient volgens de rechtsnationalistische partij daarom te voorzien in stimuli om KMO’s te motiveren om investeringen niet uit te stellen. Zeker wanneer die investeringen goederen betreffen die in eigen land worden gemaakt. Mijn partij vraagt dan ook dat de federale regering maatregelen zou nemen om de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die een oorsprong hebben in eigen land minstens tijdelijk herin te voeren. Er moet nu actie ondernomen worden om te vermijden dat er een golf aan faillissementen zou ontstaan.