Vlaams Belang-voorstel tot meer transparantie mandaten en vermogens verworpen

Sinds 2005 zijn regeringsleden, parlementsleden, schepenen en burgemeesters verplicht bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogens. Het Vlaams Belang diende in de Kamereen bijkomend voorstel in om de transparantie te vergroten. Dit om hetwantrouwen van de burger tegenover de politiek te verkleinen, gezien in peilingen politici steeds minder worden vertrouwd. “Bovendien heeft de burger ook gewoonrecht op de grootst mogelijke openheid hieromtrent.

Net zoals dat in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement reeds het geval is stelt het Vlaams Belang concreet voor dat leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het begin van iedere legislatuur en/of bij het begin van hun mandaat een aangifte per categorie van inkomsten moeten doen van al hun bezoldigingen van openbare mandaten. Het voorstel van het Vlaams Belang werd echter door alle andere partijen verworpen.

“De systeempartijen hebben het geregeld over luisteren naar het signaal van kiezer, maar ze doen toch steeds hun zin en verwerpen transparantie”

Het is ergens ietwat opvallend hoe zelfs een partij als de extreemlinkse PVDA, die steeds de mond vol heeft van transparantie, tegen dit voorstel stemde”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas die het voorstel indiende. Hun spagaat is wel bijzonder pijnlijk, maar dat geldt ook voor de systeempartijen die het voorstel afwezen. Ook zij hebben het om de zoveel stappen over luisteren naar‘het signaal van de kiezer’, om vervolgens hun zin te doen in duistere achterkamers.

Het wetsvoorstel hield verder in dat alle beroepsactiviteiten die Kamerleden als particulier uitoefenen, zowel als zelfstandige als binnen een vennootschap moeten gemeld worden, alsook hun deelname aan raden van bestuur en/of beheer van bedrijven of van andere privé-instellingen. Deze gegevens zouden ook openbaar gemaakt worden.