Vlaams Belang wil koningshuis mee laten betalen voor coronacrisis

Het Vlaams Belang wil dat het Belgische koningshuis ook inlevert om de crisis te bekampen. Dit in navolging van de monarchie in Monaco. Daar besloot het staatshoofd – prins Albert II – om in het kader van de coronacrisis het werkingsbudget van het paleis met 40 procent in te krimpen. Aangezienhet in eigen land vruchteloos wachten is op een spontaan teken van solidariteit vanwege de koninklijke familie is het nu aan de politiek om de Saksen-Coburgs minstens tijdelijk op ‘economische werkloosheid’ te zetten, klinkt het bij Vlaams Belangbegrotingsspecialist Wouter Vermeersch.

Het koningshuis kost de belastingbetaler in dit land jaarlijks een bedrag dicht tegen 40 miljoen euro. In tijden waarin verwacht wordt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is het volgens het Vlaams Belang niet meer dan logisch dat het koningshuis eveneens haar steentje bijdraagt net zoals de vele Vlamingen die nu inkomensverlies lijden. In Monaco besliste prins Albert II zelf om het budget van het paleis met 40 procent terug te schroeven, om zo miljoenen euro’s vrij te maken voor de economische en gezondheidsstrijd tegen de coronacrisis. Het nieuwe, geknipte budget werd met unanimiteit van stemmen in het Monegaskische parlement goedgekeurd. Een voorbeeld om te volgen, meent Vlaams Belang.

“Als ook koning Filip net als Albert II in Monaco een financieel dieet volgt, zal hij in tegenstelling tot veel van zijn onderdanen echt geen boterham minder moeten eten

In België daarentegen is het voorlopig vruchteloos wachten op een gelijkaardig gebaar van spontane solidariteit van de koninklijke familie. Nochtans zitten Koning Filip en zijn familie op een enorme berg geld, en zullen ze in tegenstelling tot vele van hun onderdanen echt geen boterham minder moeten eten tijdens deze nooit eerder geziene crisis. Indien de koninklijke familie niet uit eigen beweging solidair wil zijn, moet het Belgisch parlement ze maar dwingen.

Nu er een (tijdelijke) volwaardige regering in dit land is, moet deze spoedig een begroting voorleggen aan het parlement. Het Vlaams Belang vraagt concreet dat in die begroting minstens 40 procent wordt bespaard op de koninklijke familie, en dat dit geld zou worden ingezet in de strijd tegen de coronapandemie en de gevolgen ervan.