Vlaams Belang vraagt spoedige agendering onderzoekscommissie naar coronageblunder

Met de bestelling van mondmaskers bij een dubieuze postbusfirma in Luxemburg heeft Defensieminister Philippe Goffin (MR) een zoveelste hoofdstuk bijgeschreven in het nochtans reeds omvangrijke coronablunderboek, zo meent Vlaams Belang. Ook de Pano-reportage van woensdag maakte opnieuw pijnlijk duidelijk op welke manier de diverse overheden in dit land de coronacrisis hebben mismeesterd. “Nu het einde van de crisis hopelijk in zicht komt, vraagt het Vlaams Belang de spoedige agendering van zijn reeds einde maart ingediende voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, die er verder op wijst dat in maart nog geen onmiddellijke agendering werd gevraagd omdat de aanpak van de crisis zelf toen alle voorrang genoot.

Het pleidooi van het Vlaams Belang om een onderzoekscommissie in te stellen naar de mismeestering van de coronacrisis in dit land vond de voorbije dagen en weken weerklank bij andere politieke partijen. Zo pleitte ook N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter woensdagavond op Twitter voor een onderzoekscommissie. Merkwaardig, want N-VA blokkeerde woensdag nog de oprichting van een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement rond dezelfde problematiek.

Geduld is op, waarschuwt Pas, “onderzoekscommissie moet onmiddellijk geagendeerd worden”

“Reeds half maart diende Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn in de Kamer een voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie in”, vertelt Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas“Vandaag, nu de piek achter ons ligt, vragen we de spoedige agendering van dit voorstel in de commissie Binnenlandse Zaken. De andere partijen, die enkel maar op sociale media zo een onderzoekscommissie bepleiten, moeten eindelijk maar eens kleur bekennen.”

Het Vlaams Belang wijst er alvast op dat het aantal blunders in de aanpak van en de communicatie over de coronacrisis al lang niet meer op twee handen te tellen is. De Vlaams-nationalistische partij bereidt momenteel een ‘Blunderboek’ voor, dat in juni zal worden voorgesteld.