Vlaams Belang bekomt hoorzitting geweld tegen politie

Naar aanleiding van de recente daden van zwaar geweld en agressie tegen ordehandhavers in diverse Brusselse gemeenten, diende het Vlaams Belang in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer een verzoek in om een hoorzitting te organiseren over het geweld tegen politiemensen, om zo te komen tot een gedegen, onderbouwd plan van aanpak. Deze namiddag werd ook beslist dat deze hoorzittingen er zullen komen, in samenwerking met de commissie Justitie.

“In tegenstelling tot de linkse partijen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, die zich willen beperken tot hoorzittingen over de houding van de politie tegenover de ‘jongeren’, willen wij niet de politie maar wel de relschoppers op de beklaagdenbank”, zo klinkt het bij het Vlaams Belang. De partij vindt het opvallend dat Brusselse socialistische ministers zoals Pascal Smet (sp.a) voortdurend het gezag van de politie trachten te ondermijnen door “de politie verdacht te maken. Hierdoor werd de sfeer op het terrein zeker niet verbeterd, integendeel.”

De Poortere: “Blijkbaar nemen de linkse partijen het liever op voor de relschoppers dan voor de politie”

“Het verbaast ons dan ook niets dat het ook in de Kamer opnieuw de linkse partijen waren – Ecolo-Groen op kop – die dwars lagen over hoorzittingen over geweld tégen politiemensen”, vertelt de commissievoorzitter van Binnenlandse Zaken Ortwin De Poortere (Vlaams Belang). “Blijkbaar nemen zij het veel liever op voor de relschoppers en de criminelen, en niét voor de mensen die met gevaar voor eigen lijf en leden de orde in onze wijken en straten trachten te handhaven.”

Het Vlaams Belang zegt te willen komen tot een grondig plan van aanpak om dit soort van brutaal geweld uit de wereld te helpen“Links wil een voorkeursbehandeling voor jonge allochtone criminelen. Het Vlaams Belang staat daarentegen aan de kant van de ordehandhavers”, aldus nog De Poortere. “Niet de politie, maar de crimineel dient zich opgejaagd te voelen. Het is tijd dat de angst van kamp verandert.”