Ondanks verkiezingsbeloftes toch geen eengemaakte Brusselse politiezone

Gisteren stemde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over een wetsvoorstel van het Vlaams Belang om tot één Brusselse politiezone te komen. Ondanks het feit dat zowat alle Nederlandstalige partijen een eengemaakte Brusselse politiezone in hun verkiezingsprogramma hadden staan, werd het voorstel weggestemd. “Dat de Franstalige partijen zouden tegen stemmen was duidelijk, zij houden liever vast aan de vele postjes die zes zones met zich meebrengen. Maar dat er opnieuw Vlaamse partijen zijn die geen vijf minuten politieke moed konden opbrengen, is zeer ontgoochelend; en zeer treurig voor Brussel”, zo klinkt het bij Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.

Nadat het Vlaams Belang in de Kamer een wetsvoorstel indiende om te komen tot een fusie van de zes Brusselse politiezones, mét een wettelijke minimumvertegenwoordiging van de Vlamingen in de Brusselse politieraad, organiseerde de commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer hoorzittingen over het thema. Daaruit bleek een duidelijke tweespalt tussen enerzijds de Brusselse Franstalige politici die vasthielden aan hun lokale macht en aan hun postjes in de zes zones, en anderzijds de experten die een fusie van de zes zones niet meer dan logisch vonden en het wetsvoorstel dus genegen waren.

CD&V stemde tegen eigen breekpunt om in Brussel een ééngemaakte politiezone te maken: “Onbegrijpelijk”

Dat de jongste jaren alle andere Nederlandstalige partijen in navolging van het Vlaams Belang een eengemaakte politiezone voor Brussel in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen, deed de Brusselaars hopen dat er eindelijk schot in het dossier zou komen. Het is onbegrijpelijk en ontgoochelend dat diezelfde partijen nu hun verkiezingsbeloftes in de vuilnisbak gooien en tegen een eengemaakte Brusselse politiezone stemmen”, reageert Pas. “Slaafse volgzaamheid van de francofone dictaten hebben het opnieuw gehaald van gezond verstand en politieke moed.”

Ondanks het feit dat minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) onlangs nog verklaarde dat een eengemaakte Brusselse politiezone voor de CD&V een breekpunt in de regeringsonderhandelingen is, stemde ook de CD&V tegen het wetsvoorstel.

N-VA stemde als enige andere partij voor het Vlaams Belang-voorstel. “We zijn tevreden dat de N-VA nu wel daad bij het woord voegt, ondanks het feit dat de partij tijdens de vorige legislatuur tijd genoeg had om dit erdoor te duwen, met oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de cockpit”, verklaart ook Brussels Vlaams Belang-voorzitter senator Bob De Brabandere“Maar nu alsnog meewerken aan het voorstel getuigt van voortschrijdend inzicht, wat van de andere Vlaamse partijen helaas niet gezegd kan worden.”