Corona-aanpak: Ook Vlaams Belang waarschuwt opnieuw voor gebrek aan wettelijkheid

Het Vlaams Belang herhaalt haar pleidooi voor voorzichtigheid en respect voor de beginselen van een democratische rechtsstaat. Dit nadat een politierechter eerder dit najaar oordeelde dat een aantal van de coronamaatregelen “ongrondwettig” zijn. Ook het Vlaams Belang zelf liet eerder deze week weten dat er aan paniekvoetbal gedaan wordt door de overheid, zonder achterliggende strategie, consequente opvolging en wettelijkheid.” De partij ziet zich gesterkt in het oordeel van de rechtbank.

In Charleroi heeft een rechter een strafvordering onontvankelijk verklaard nadat een overtreder van de coronamaatregelen voor de rechtbank moest verschijnen. De rechter verweest hierbij naar de Grondwet. Het oordeel is gelijkaardig aan de kritiek van verschillende experts die vertellen dat de ministeriële besluiten rond de coronaregels strijdig zijn met de Grondwet en de wettekst waarop de coronaregels zijn gebaseerd – de wet civiele veiligheid van 2007 – onvoldoende marge geeft.

“Wij zijn constructief en willen de coronacrisis mee aanpakken, maar wettelijkheid en onze rechtsstaat verdienen eveneens bescherming”, zegt Pas van het Vlaams Belang

“De huidige coronasituatie is bijzonder ernstig, dus mijn partij is voorstander van ernstige antwoorden”, vertelt fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Maar dat betekent niet dat onze grondwettelijke rechten en vrijheden zomaar met de voeten mogen worden getreden. Het Vlaams Belang heeft zich steeds constructief opgesteld om deze uitzonderlijke situatie aan te pakken, maar dit moet en zal correct gebeuren.”

De partij herhaalt daarom haar pleidooi om wél de correcte en nodige wetgeving te voorzien en waar nodig de regels navenant aan te passen, want het “mag geen gewoonte worden dat de wetgevende macht niet eens meer betrokken wordt bij deze verregaande en fundamentele maatregelen”. Pas zal hierover zo snel mogelijk vragen stellen aan eerste minister Alexander De Croo (Open Vld).