Vlaams Belang: “Corona-aanpak onwettige paniekvoetbal zonder strategie”

De alarmerende toestand waarin onze volksgezondheid zich momenteel bevindt, mag voor het Vlaams Belang allerminst verwonderlijk heten. Het is het logische gevolg van een corona-aanpak waar nooit een lijn in zat. “De coronamaatregelen worden hier telkens opnieuw getroffen zonder achterliggende strategie, zonder voldoende data, zonder precieze doelstelling en – kijk maar naar Brussel – zonder consequente opvolging”, aldus fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “En daarenboven ook nog eens zonder een wettelijke basis”.

De bevolking kreeg ondertussen al zo vaak tegenstrijdigheden en wijzigingen van maatregelen te verwerken, dat niemand nog kan volgen. Zijn mondmaskers nu wel of niet levensreddend? Moet er een halve of een hele lockdown komen? Meer of minder testen? Uit hoeveel mensen bestaat een bubbel? Zal het virus nu worden teruggedrongen of moeten we er juist mee leren leven? “De overheid blies voortdurend warm en koud, er werd geen draagvlak voor de opvolging van de maatregelen gecreëerd en dat is nefast voor de aanpak van het virus”, vervolgt Pas. “De landen die het nu goed doen, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Japan, hadden al snel een duidelijke strategie en zijn daar steeds naar blijven handelen”.

Daarnaast kent de corona-aanpak, anders dan in andere landen, in België geen wettelijke basis. “Om fundamentele vrijheden langdurig en drastisch te kunnen beknotten, grijpt men terug naar een wet van 2007 die bedoeld was om tijdelijke rampen als branden en ontploffingen het hoofd te bieden”, stelt Pas. “We zijn er ons uiteraard van bewust dat uitzonderlijke situaties uitzonderlijke maatregelen behoeven, maar als het zo is dat we in een rechtsstaat leven, moet dit alles correct gebeuren”. Aan beide zijden van de taalgrens betitelen experten deze gang van zaken als ongrondwettelijk.

“Het zegt veel over de democratie in dit land dat het ondertussen de gewoonte geworden is om de wetgevende macht niet eens meer te betrekken bij dergelijke verregaande en fundamentele maatregelen”, besluit Pas. “Ik zal hierover vragen stellen aan de Eerste Minister De Croo”.