“Hallucinant”: amendement van 10 miljard euro, maar advies Rekenhof is niet nodig

Bij de bespreking van de voorlopige twaalfden in de Kamercommissie Financiën werd ter zitting een amendement van meer dan 10 miljard euro ingediend. Vlaams Belang-Kamerlid en begrotingsspecialist Wouter Vermeersch drong er op aan dat het Rekenhof dit amendement onder de loep zou nemen, maar tevergeefs. Dit is Belgisch surrealisme ten top, zegt Vermeersch. “Met één pennentrek er tien miljard euro doorjagen, en het Rekenhof doet nog niet eens de moeite om er nog maar een blik op te werpen.”

Het amendement van meer dan tien miljard euro werd ingediend inzake de evenwichtsdotatie van de Sociale Zekerheid. Uiteraard is het Vlaams Belang een voorstander van een sterke Sociale Zekerheid, maar volgens de partij zijn er op een andere manier efficiëntiewinsten te boeken. “Zowel een splitsing van de sociale zekerheid, als een aparte sociale zekerheid voor zogenaamde ‘nieuwkomers’ kunnen bijdragen aan een veel gezonder en sterker sociaal zekerheidsstelsel”, verklaart Wouter Vermeersch.

Maar klap op de vuurpijl is natuurlijk dat een amendement van zomaar even dik tien miljard euro niet eens door het Rekenhof onder de loep zal genomen worden. “Voor het minste amendement of wetsvoorstel van de oppositie worden er tal van adviezen gevraagd door de meerderheidspartijen. Maar een meerderheidsamendement van 10 miljard euro wordt op een drafje door het parlement gejaagd zonder dat het Rekenhof er zijn zegje over doet. Ik wist niet dat de Belgische schatkist er zo rooskleurig voor staat dat een kritische blik op een miljardenuitgave onnodig zou zijn”, besluit Vermeersch.