“Paars-groen kiest voor duur en langdurig terreurproces”

Voor Het Vlaams Belang kan er geen sprake van zijn om het terreurproces tegen Salah Abdeslam en zijn moorddadige kompanen voor een Hof van Assisen te laten plaatsvinden. “Dat wordt een nodeloos complexe, omslachtige, langdurige en dure procedure”, zegt fractievoorzitter Barbara Pas (Vlaams Belang). “Helaas verhinderden, zoals steeds in dit land, communautaire tegenstellingen de logische correctionalisering.”

Vanmiddag lag in de Commissie Grondwet het voorstel voor om het terreurproces tegen Salah Abdeslam en co voor een correctionele rechtbank te brengen en niet voor het Hof van Assisen. Omdat hiervoor de Grondwet gewijzigd diende te worden, was een 2/3 meerderheid vereist. Met de tegenstemmen van de Vivaldi-partijen werd dit niet gehaald. “Zeker van de Open Vld is dit stemgedrag niet te begrijpen”, aldus Pas. “Hun Kamerlid Katja Gabriëls was oorspronkelijk zelfs een van de indieners van het voorstel, maar nu haar partij in de regering zit, trok ze deze middag, voor aanvang van de commissie haar handtekening in.”

“Niemand is gediend met een gigantisch en onoverzichtelijk terreurproces. Niet het publiek, niet de magistraten en al zeker niet de slachtoffers”

Van meet af aan was duidelijk hoe in het Parlement de kaarten lagen. De Vlaamse partijen waren het idee genegen om het terreurproces te voeren in een correctionele rechtbank. Proceseconomisch bekeken zeer logisch, maar helaas waren de Franstalige partijen niet akkoord. “En om de Franstaligen ter wille te zijn, schoof minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de hete aardappel gewoon door naar het Parlement”, aldus nog Pas, “waar de 2/3 meerderheid nooit gehaald zou worden.”

CD&V kondigde voor de zomer al aan het probleem aan te kaarten in de regeringsonderhandelingen, om zo tot een compromis te komen. “Er zijn sowieso al weinig zaken waarin de zeven regeringspartijtjes overeenkomen”, vervolgt Pas. “En in deze zaak al zeker niet. De dagdromerij van CD&V heeft enkel voor een half jaar vertraging gezorgd.”

Het vreselijke resultaat van dit alles is dat dit land nu haar langste en duurste proces ooit zal krijgen. Met zo’n 800 burgerlijke partijstellingen en zomaar eventjes 38.400 schuldvragen voor de jury zal het spektakel wellicht negen maanden duren. “Goed voor een kostprijs van minimaal 24 miljoen euro”, vervolgt Pas. “Met rechtbanken waar het binnenregent en negentiende-eeuwse gevangenissen, kon Justitie die budgetten veel beter besteden.”

Hieronder mijn tussenkomst hierover in de commissie Grondwet :

“Collega’s,

Er is al veel tijd verloren gegaan met deze discussie. We zijn een jaar verder en we zijn nog geen enkele stap vooruit. 

Het standpunt van de Vlaamse partijen, die terreurzaken bijna allemaal wel willen correctionaliseren, staat ook in dit dossier diametraal tegenover de mening van de Franstaligen in dit land. 

En zoals steeds zorgen de communautaire tegenstellingen voor blokkeringen.

Alle verklaringen over 1 ploeg ten spijt.

Internationaal heeft deze regering geen dure 1 ploeg-advertenties nodig om de kranten te halen. Zelfs tot in de Amerikaanse kranten lacht men met uw beleid dat hier slechts 1 van uw buitengasten met Kerst het toilet mag gebruiken. 

Binnenkort kunnen de buitenlandse cameraploegen naar hier komen om verslag uit te brengen van het duurste en langste proces ooit in dit land. 

Uit de hoorzitting met de minister van Justitie vorige week bleek duidelijk dat we van deze regering geen oplossing mogen verwachten. 

Minister Van Quickeborne neemt zijn vernatwoordelijkheid niet enn schuift de hete aardappel door naar het parlement, waar de standpunten al lang gekend zijn en waar men er door de tegengestelde meningen in het noorden en het zuiden van land niet uitgeraakt. 

CD&V verkondigde hier voor de zomer dat men het zou meenemen in de regeringsonderhandelingen om tot een compromis te komen. De zeven regeringspartijtjes komen al in niet veel overeen, maar hier zijn ze er helaas ook niet in geslaagd om tot eensgezindheid in de zogenaamde 1 ploeg te komen. Het zorgde enkel voor vertraging, niet voor een compromis. Geen oplossing. 

Dus gebeurt er niets en stevenen we af op een nooit gezien, historisch proces waar iedereen tegenop kijkt, zowel de magistraten en vooral: de slachtoffers.

Het is nu of nooit als men dat nog wil vermijden.

 Want in tussentijd staat de procedure voor het proces rond de aanslagen in Brussel niet stil.

Gisteren verschenen dertien personen voor de raadkamer, daarvan wil het federale parket er acht voor assisen brengen: Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa.

Zij zullen het onderwerp uitmaken van het langste en duurste assisenproces ooit 

Gisteren konden we in de kranten een laatste, bijna wanhopige, noodkreet horen van procureur-generaal Van Leeuw. We weten al lang dat hij de assissenprocedure ongeschikt vindt voor dit proces. 

En terecht

  • Er zijn al bijna 700 burgerlijke partijen geregistreerd. Dat aantal loopt naar schatting nog op tot een 800-tal burgerlijke partijen
  • Het aantal schuldvragen dat de juryleden zullen moeten beantwoorden, draait rond 38.400. Ter vergelijking: tijdens het proces-Dutroux, dat vier maanden duurde, waren er een tiental burgerlijke partijen en 243 schuldvragen. 
  • Behalve de twaalf effectieve juryleden, wordt nog in 24 extra juryleden voorzien om de onvermijdelijke uitvallers in de loop van het proces te vervangen. Hopelijk zal dat voldoende zijn anders anders loopt men nog het risico dat het proces moet overgedaan worden.
  • Men schat in dat het proces minstens 7 tot 9 maanden zal duren!
  • De lange duur van het proces zorgt uiteraard ook voor een hoge kost. De kostprijs van het proces zal al minstens 24 miljoen euro zijn (herinrichting, logistieke ondersteuning, beveiliging en bewaking,…)  

“Buitensporige verspilling” omn het met de woorden van procureur-generaal Van Leeuw te zeggen

Academici treden de magistraten daarin bij. Professor strafrecht Frank Verbruggen stelde vandaag nog het volgende “We trekken straks een berg geld uit voor het bewaken van een proces gedurende een gans jaar, voor mensen die hun schuld wellicht niet eens betwisten. Slachtoffervriendelijkheid is het ook al niet. Dat geld kan justitie veel beter investeren in het gevangeniswezen, of in de forensische onderzoeken die steeds meer aan belang winnen.” 

Dat is nog het ergste van al: de slachtofferonvriendelijkheid van zulke complexe zaak in een assissenprocedure: De lange duurtijd mag je immers niet onderschatten, noch voor de juryleden en al zeker niet voor de slachtoffers.

Het nakende proces wordt “een martelgang voor slachtoffers”. Niet mijn woorden, maar die van V-Europe, een organisatie voor nabestaanden en slachtoffers. Ook V-Europe deed al verschillende oproepen om het proces niet voor assisen te laten plaatsvinden.

Vlaams Belang steunt die oproep en zal het voorliggende voorstel dan ook met volle overtuiging steunen. 

Ik heb voor de zomer al gevraagd om tot de stemming over te gaan. De vraag is of we zelfs al niet te laat zijn vandaag. Sommige advocaten, die uiteraard ook van mening zijn dat er correctionalisering zou moeten komen, vrezen dat het nu voor dit proces al te laat is, dat een snelle verandering nu zou kunnen leiden tot een hele hoop procedurele betwistingen en problemen.

Het is dan ook heel wrang om vandaag collega Gabriëls te horen zeggen dat we “niet overhaast”, “niet op het laatste moment” mogen handelen. Uitgerekend die partijen hebben voor de vertraging gezorgd zodat het bijna te laat is vandaag. Maar, zoals collega Gabriëls zelf zei: “in theorie kan het nog”. 

Dus moeten we die kans grijpen want het alternatief is nog veel erger. In de eerste plaats voor de slachtoffers en de nabestaanden. Ik wil er alles aan gedaan hebben om hen te steunen dus steun ik dit voorstel.

Ik hoop dat het niet zo erg gesteld is met de particratie dat u tenminste nog zelf in eer en geweten kan stemmen zodadelijk. Het is aan u of u na het uitbrengen van uw stem zodadelijk uzelf nog in de spiegel en de vele slachtoffers nog in de ogen zal kunnen kijken.”