Digitaal platform staatshervorming: “praat voor de vaak”

Het Vlaams Belang heeft geen enkel vertrouwen in het digitaal platformdat nog dit jaar door de regering-De Croo zal worden gelanceerd. “Zogezegd “iedereen” zal zijn mening kwijt kunnen over de staatshervorming, maar dat ‘iedereen’ gehoord zal worden, is platte volksverlakkerij”, reageert fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Paars-groen heeft een wel heel eigenaardige opvatting over inspraak van de burger. In dit platform is alles zeer manipuleerbaar.”

In de komende maanden zullen de twee ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), naar eigen zeggen meningen en suggesties verzamelen over de richting die het federalisme uit moet. “De regering bepaalt hierbij niet alleen de samenstelling en de werking van dit platform, maar ook de inhoud ervan”, aldus Pas. “Parlementairen, zorgvuldig uitgekozen academici, experten en maatschappelijke vertegenwoordigers kunnen het debat met daartoe uitgelote burgers in de gewenste richting sturen. Van een vrij en onafhankelijk overleg is dan absoluut geen sprake.” Het Vlaams Belang stelt daarnaast ook vast dat er in het platform bijvoorbeeld nog geen enkele duidelijkheid bestaat over de verdeling Franstaligen – Nederlandstaligen.

“De in dit platform gevoerde dialoog wordt al even interessant en verrijkend als dialogen op een Noord-Koreaans volkscongres”

“En het probleem is niet alleen dat de regering de deelnemers in een welbepaalde richting kan sturen, zoals veehouders dat doen met runderen naar een welbepaalde weide”, merkt Pas vervolgens op. “Maar er is ook niemand die ons kan garanderen dat de in dat digitaal platform gespuide ideeën en voorstellen op een correcte manier verwerkt en weergegeven zullen worden.” Voor het Vlaams Belang is dit hele digitale platform dan ook niets anders dan een rookgordijn, een doorzichtige en doorprikbare poging om de burger een illusie van inspraak en democratie te geven.

Het Vlaams Belang stelt ook vast dat het platform niet door de kiezer kan worden weggestemd. “Maar dat is wellicht het minste van de zorgen van Annelies Verlinden, die zelf ook geen enkele stem nodig had om minister te worden”, besluit Pas. “Mocht paars-groen de democratie ernstig nemen, heeft ze slechts twee ernstige middelen voor burgerinspraak. En dat zijn verkiezingen of een referendum.”