“Koninklijke Schenking moet stoppen belastinggeld op te souperen!”

Voor Kamerleden Barbara Pas en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)moet er een democratische controle op de Koninklijke Schenking komen. Daarnaast willen ze ook voorzien in de principiële betaling van een marktconform huurgeld door de bewoners van de koninklijke residenties. Wie zoals de Koninklijke familie leeft op kosten van de hardwerkende bevolking, mag gerust zijn eigen huurgeld betalen”, luidt het.

Een koninklijk besluit van 9 april 1930 maakte van de Koninklijke Schenking een zelfstandige openbare instelling en dit onder toezicht van de minister van Financiën. Tot de taken van de Koninklijke Schenking behoort het beheer van de koninklijke domeinen in Laken, Tervuren, Oostende, enzoverder. Ze handelt financieel autonoom en voorziet in het beheer evenals de bewaring van de goederen. Of zo zou het toch moeten zijn. “In de praktijk blijkt echter dat voor het onderhoud en de renovatie van die koninklijke domeinen keer op keer belastinggeld wordt misbruikt”, zegt Pas. “Nochtans bezit de Koninklijke Schenking vele tientallen miljoenen euro’s, en zit de koninklijke familie er ook warmpjes in.”

“De renovatie van de Koninklijke Serres in Laken zullen meer dan tien miljoen euro kosten, en ondanks de bezittingen van de Koninklijke Schenking opnieuw betaald worden met belastinggeld”

“Het is aan de Koninklijke Schenking om zelf haar rekeningen te betalen”, vult Vermeersch aan. “Vanuit democratisch oogpunt is het trouwens ook opvallend dat het parlement niet betrokken is bij de werking van of de controle op de Koninklijk Schenking”, aldus nog Vermeersch. “Het openbare karakter van deze instelling blijkt nochtans uit de wettelijke basis, het toezicht door de minister bevoegd voor Financiën, alsook het Rekenhof en de functie van de goederen in het kader van het openbaar belang.”

Deze week buigt de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich over een wetsvoorstel van Pas en Vermeersch omtrent de Koninklijke Schenking. “Groen en Open Vld gaven een jaar geleden nog te kennen dat het systeem volledig hervormd met worden”, besluit Pas. “De toen beloofde fundamentele hertekening van de structuren en de beloofde taskforce om die structuren te herbekijken laten nog steeds op zich wachten. Ze kunnen alvast beginnen met ons wetsvoorstel te steunen.”