Cijfers tonen aan: taalwetgeving van geen tel voor FOD Financiën

Van de 2737 personeelsleden van de FOD Financiën met als ambtsgebied ‘Brussel’, is maar liefst 56% Franstalig. Minder dan de helft onder hen is in het bezit van de nodige taalbrevetten. “Ontluisterend”, vindt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang), die de cijfers opvroeg bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

In totaal werken er 2.737 mensen voor de FOD Financiën – ambtsgebied Brussel. Daarvan zijn er 1.544 (56%) Franstalig, en 1.193 (44%) Nederlandstalig. Van de 1.544 Franstalige personeelsleden beschikken er amper 629 (41%)over het nodige certificaat dat de kennis van de tweede landstaal bewijst. Van de 1.193 Nederlandstalige personeelsleden beschikken er 847 (71%) over dat certificaat.

“Deze cijfers bewijzen eens te meer dat de overheid de taalwetten in dit land zelf steevast met de voeten treedt”

“En het overtreden van de taalwetten gebeurt keer op keer in het nadeel van de Vlamingen”, zegt Pas, die het antwoord van Van Peteghem ‘ontluisterend’ noemt.

“In zijn antwoord stelt de minister namelijk dat de FOD Financiën al het mogelijke doet om ervoor te zorgen dat medewerkers de vereiste taalbrevetten zouden halen, om zo de taalwet te respecteren. Wanneer we aan de hand van onweerlegbare cijfers echter vaststellen dat het overgrote deel van de Franstalige personeelsleden niet tweetalig is, dan is deze uitspraak van de minister niets meer of niets minder dan het regelrecht uitlachen van de Vlamingen in dit land”, zo besluit Pas.