Rechtbank vernietigt coronamaatregelen: “Bevestigt wat we zeggen”

Het vonnis waarin de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat veroordeelt tot opheffing van alle coronamaatregelen, kan het Vlaams Belang absoluut niet verbazen. “Hetvonnis zegt inhoudelijk wat ook onze partij nu al maandenlang ononderbroken zegt”, reageert fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen niet genomen worden via ministeriële besluiten. Voorbijgaan aan het parlement is een democratie en een rechtsstaat onwaardig.”

Vandaag ligt in de Kamer een voorontwerp van pandemiewet ter discussie. “Beter laat dan nooit”, aldus Pas. “Als aanvulling op de bestaande, ontoereikende wetgeving is dit al geruime tijd dringend nodig. Misschien komt deze wet zelfs te laat voor de huidige coronapandemie.” Voor het Vlaams Belang is het een goede zaak dat de afkondiging van een epidemische noodsituatie door het parlement zal moeten worden bekrachtigd, maar is er nog heel veel werk aan deze pandemiewet.

“Nieuwe pandemiewet heel klein stapje vooruit, maar nog ruim onvoldoende om democratisch gehalte coronamaatregelen te herstellen”

Vooreerst is het beperken van de vrijheid via ministeriële besluiten, via een blanco cheque voor de minister van Binnenlandse Zaken, volkomen ongrondwettelijk. Daar is elke grondwetspecialist ondertussen al duidelijk over geweest. Daarnaast is de rol van de deelstaten in de pandemiewet volkomen onduidelijk. “Voor burgemeesters en niet-gekozen gouverneurs is een rol voorzien, maar niet voor de deelstaten”, aldus nog Pas. “Men beperkt zich tot wat vrijblijvend overleg maar we hebben er het raden naar hoe dat overleg er dan zou moeten uitzien.”

Er moet ook respect zijn voor de gegevensbescherming, maar de Gegevensbeschermingsautoriteit was al vernietigend over deze pandemiewet. “Ook moeten de maatregelen steeds strikt noodzakelijk, in de tijd beperkt zijn en in verhouding tot de beoogde doelstelling staan”, vervolgt Pas. “Deze proportionaliteit ontbreekt in de pandemiewet. Net zoals elke proportie ook ontbreekt in de strafmaat ter handhaving van deze maatregelen.”

Het Vlaams Belang is het volledig eens met de stelling in het voorontwerp dat de coronamaatregelen gebaseerd moeten zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten. “De actualiteit toont deze noodzaak immers aan”, merkt Pas tot slot op. “Zo wordt tot op de dag van vandaag volop gezondigd tegen dat principe. Scholen, contactberoepers en niet-essentiële winkels worden momenteel aangepakt zonder dat men zich daarvoor op cijfers baseert.”