Maggie De Block in Covidcommissie: “Een gemiste kans”

Voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kwam gisteren tekst en uitleg geven in de Bijzondere Covidcommissie, waarin wordt besproken wat er misliep in de corona-aanpak. “Helaas werd haar getuigenis een maat voor niets”, zegt commissielid Barbara Pas (Vlaams Belang). “Vele fundamentele vragen blijven nog steeds onbeantwoord.”

Na schokkende gebeurtenissen met een sterke maatschappelijke impact wordt normaal gesproken een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. Opdat ze zich nooit meer zouden voordoen, moeten fouten immers grondig onderzocht worden en verantwoordelijkheden nagegaan. “Maar schuldigen aanduiden wou men absoluut vermijden”, aldus Pas. “Daarom werd de Bijzondere Covidcommissie geen volwaardige onderzoekscommissie, die de bevoegdheden van een onderzoeksrechter heeft, maar een flauw afkooksel daarvan. Een praatbarak onder Open Vld-voorzitterschap met slechts heel beperkte bevoegdheden.”

“Eindelijk schuldinzicht van De Block”

“Een positief gegeven in haar urenlange uitleg in de commissie was alvast dat ze, in tegenstelling tot bijvoorbeeld oud-premier Sophie Wilmès (MR) tot iets van een schuldinzicht kwam”, oordeelt Pas. “De Block gaf, na een jaar, eindelijk fouten toe waar het gaat om de vernietiging van de stock aan mondmaskers.” Maar zelfs na het toegeven van deze fouten, gaf ze de commissie geen antwoord op de vraag waarom ze zo lang over deze vernietiging heeft gezwegen. “In januari kreeg De Block die vraag ook al in het parlement, en ook toen zweeg ze hierover in alle talen.”

“En er blijven veel open vragen die ze weigerde te beantwoorden en die wellicht nooit een antwoord zullen krijgen”, aldus nog Pas. “Zo bijvoorbeeld over de misgelopen bestellingen van mondmaskers bij louche bedrijfjes of over het waarom van het minimaliseren van het virus.” Zelfs op de vragen over het meermaals afblaffen van experts die het niet met haar eens waren, ging De Block niet in. “En daarnaast waren er ook veel tegenstrijdigheden in haar betoog.” Vervolgt Pas. “Zo beweert De Block bijvoorbeeld dat vele mensen op de hoogte waren van de vernietiging van de nationale stock aan beschermingsmateriaal, iets wat hier eerder door zowel Marc Van Ranst als Erika Vlieghe uitdrukkelijk werd tegengesproken.”

“De tussenkomst van De Block was teleurstellend. Het was vooral een gemiste kans op een grondige analyse”, besluit Pas. “We hoorden van haar ook geen enkele aanbeveling hoe het in fundamentele zaken zoals communicatie in de toekomst beter zou kunnen. Het is duidelijk dat ze uit haar vele blunders, waarover ik reeds samen met collega Chris Janssens (Vlaams Belang) een boek schreef, geen lessen heeft getrokken. En ik verwacht niet dat deze Bijzondere Covidcommissie dat wel zal doen.”