België gebuisd door Europees anti-corruptieorgaan GRECO

Het Vlaams Belang is hoegenaamd niet verbaasd dat België in gebreke blijft waar het gaat om de preventie van corruptie ten aanzien van parlementsleden, rechters en procureurs. “Er wordt nauwelijks gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de GRECO, het anti-corruptieorgaan van de Raad van Europa”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Een 35ste plaats op 42 onderzochte landen is dan ook een barslecht resultaat.”

“Daarmee blijft België bij de slechtste leerlingen van de klas. Ook in 2019 stond België op een lijst met dezelfde 42 landen op dezelfde 35ste plaats. Je kan dit land alleszins geen gebrek aan regelmaat verwijten”, aldus Pas. “In het jaarrapport van de GRECO, daterend van juni 2020, stond al te lezen dat België politieke bereidheid mist om anticorruptie-aanbevelingen in de praktijk om te zetten.” Binnen de Raad van Europa blijft het dus een van de landen die de aanbevelingen rond anticorruptie het minst volledig implementeert in de eigen wetgeving.

“Van de vijftien aanbevelingen die de GRECO in 2014 formuleerde, zijn er momenteel slechts vier afgehandeld”

“De regelgeving rond geschenken voor parlementsleden is volgens de GRECO voor verbetering vatbaar, en de contacten tussen parlementsleden en derden dienen transparanter te verlopen”, vult Bob De Brabandere (Vlaams Belang) aan, lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad Van Europa. “De problematiek van de transparantie is zeker niet nieuw. In 2020 werd België al bekritiseerd voor de afwezigheid van transparantie over de verloning van federale cabinetards en het gebrek aan regels rond integriteit en deontologie voor ministers.”

“Gezien de onvoldoendes die de GRECO geeft en steeds weer blijft geven, wordt slechte leerling België gevraagd om ten laatste op 31 maart 2022 een verslag in te dienen over de verdere uitvoering van de aanbevelingen”, besluit De Brabandere. “Maar wanneer de onwil om de aanbevelingen te implementeren aanwezig blijft, zoals nu duidelijk het geval is bij paars-groen, zit een demarrage uit het achterliggende groepje er zeker nog niet in.”