“Zonder samenwerking met N-VA geen onafhankelijk Vlaanderen”

Het Vlaams Belang kan zich volledig vinden in de oproep van zowel IJzerwake-voorzitter Wim De Wit als Vlaamse Volksbeweging-voorzitter Hugo Maes tot Vlaamse frontvorming. “Om tot een vrij Vlaanderen te komen, waarin we baas zijn over onze eigen centen, is het inderdaad absoluut noodzakelijk dat N-VA en Vlaams Belang tot samenwerking komen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Zeker naar de verkiezingen van 2024 toe mag ik hopen dat de beide oproepen gisteren op de IJzerwake, bij N-VA niet in dovenmansoren zijn gevallen.”

Wim De Wit en Hugo Maes zien samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA als essentieel om de gemeenschappelijke Vlaamse doelen en de Vlaamse onafhankelijkheid te kunnen realiseren. “En ze hebben absoluut gelijk”, reageert Van Grieken. “Om diezelfde reden en met hetzelfde hoger doel voor ogen, steekt onze partij sinds jaar en dag de hand uit naar N-VA. Ook op 11 juli, de Vlaamse feestdag, was onze boodschap het laten varen van elke animositeit tussen onze beide partijen.”

“Als N-VA echt streeft naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen, kan ze de oproepen voor samenwerking niet naast zich blijven neerleggen.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat Franstalige politici er steeds opnieuw wel in slagen de belangen van hun gemeenschap te laten primeren op onderlinge ideologische geschillen of persoonlijke aversies. “Ook de N-VA-kiezers willen niets liever dan dat”, aldus Van Grieken. “Die vragen heus niet om de PS gratis bij hun N-VA-stem te krijgen. Nochtans is dat wat dreigt te gebeuren, gelet op de verkondigde keuze van N-VA-voorzitter Bart De Wever om onze partij op voorhand uit te sluiten en een samenwerking met de PS voorop te stellen.”

“Bart De Wever stelde reeds meermaals dat de N-VA, die sinds jaar en dag deel uitmaakt van het beleid, artikel 1 van haar statuten nooit vergeten is. Het artikel dat het streven van zijn partij naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen verwoordt”, besluit Van Grieken. “Als dat artikel inderdaad geen vergeten, loze belofte is, moet De Wever het geweer nu van schouder veranderen. Ofwel slagen beide partijen samen in hun gemeenschappelijke doelstelling, ofwel zullen we falen. En dan draagt Bart De Wever een immense verantwoordelijkheid.”