“Verlenging noodtoestand ongewenst en onverantwoord”

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de epidemiologische noodtoestand in de Kamer van Volksvertegenwoordigers verlengd werd voor een termijn van drie maanden. “Paars-groen steunt daarvoor op de veel te ruim geformuleerde voorwaarden in de pandemiewet, want wetenschappelijk is er geen enkele grond voor een verlenging”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “En door het behoud van de noodtoestand zadelt paars-groen de reeds moegetergde bevolking verder op met de contraproductieve en discriminerende coronapas.”

“Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) wijst op twee grote bekommernissen om strenge maatregelen te kunnen blijven uitvaardigen”, aldus Pas. “Het beschermen van onze zwakkeren, ouderen en kwetsbaren en daarnaast het blijven functioneren van ons zorgsysteem. Maar wat het eerste betreft hebben alle kwetsbaren, ook al gebeurde dat wat laat, reeds de kans gekregen zich te laten boosteren, en wat het laatste betreft heeft ons zorgsysteem vandaag alles onder controle. De omikronvariant maakt minder ziek.”

“Er is uiteraard waakzaamheid geboden, maar dat is nog iets helemaal anders dan de verlenging van een noodtoestand”

Bij de bespreking van de pandemiewet werden we door Alexander De Croo (Open Vld) en zijn niet-verkozen paars-groene excellenties Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (Vooruit) uitgelachen toen we stelden dat de definitie van een noodsituatie toegepast kan worden op de griep”, vervolgt Pas. “Maar vandaag, door de noodsituatie te verlengen, past paars-groen die definitie in de praktijk al toe. Onder meer Marc Van Ranst stelt ondertussen dat we met de omikronvariant de situatie van de griep benaderen. Door de noodtoestand te verlengen doet paars-groen exact datgene waarvoor we destijds hebben gewaarschuwd.”

“Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Finland, Zweden, Denemarken, deelstaten van de Verenigde Staten… De lijst van landen die de coronamaatregelen grotendeels of zelfs volledig lossen wordt met de dag langer. En België? Dat land wil voor datzelfde virus, voor diezelfde omikronvariant, de noodsituatie dus nog eens maandenlang verlengen”, besluit Pas. “Voor paars-groen is het gewoon bijzonder handig om op deze manier verder te kunnen regeren. Hoe langer die noodsituatie duurt, hoe beter zij dat vinden en hoe minder verantwoording ze moeten afleggen aan het parlement. Het leidt tevens de aandacht af van alle dossiers waarover deze regering het niet eens is.”