Overhevelen gezondheidszorg: “CD&V liet zich rollen”

Afgelopen weekend brak minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een lans voor het overhevelen van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen, zoals dat netjes in het federale regeerakkoord staat. “Het is het haar slecht bekomen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Meteen kreeg zij in Le Soir tegenwind van enkele van haar regeringspartners dat dit niet zal gebeuren.”

“Het was de trofee, of moeten we zeggen de schaamlap, die CD&V eind 2020 over de streep trok om tot paars-groen toe te treden: de homogenisering van de gezondheidszorg op het niveau van de gemeenschappen”, aldus Pas. “Deze bevoegdheid is immers hopeloos versnipperd tussen de federale overheid en de gemeenschapen en leidt tot tal van inefficiënties. De bestrijding van de pandemie de jongste twee jaar kan er getuige van zijn.”

Daar is na meer dan een jaar regeren evenwel nog altijd niets van in huis gekomen. In een vraaggesprek in Le Soir van dit weekend herinnerde Verlinden daar nog eens aan en dat is duidelijk niet in goede aarde gevallen bij enkele van haar coalitiepartners. Die lieten ’s anderendaags prompt via dezelfde krant weten dat dit helemaal niet in het regeerakkoord staat.

In de overheveling van de gezondheidszorg beweegt er, net zoals in de andere communautaire dossiers in het regeerakkoord, absoluut niets. Of CD&V dit nu wil of niet”

“Wat daarmee wél duidelijk is, is dat CD&V zich dus grandioos heeft laten rollen en de verdere overheveling van de gezondheidszorg op haar buik mag schrijven, ondanks het regeerakkoord”, vervolgt Pas, die Verlinden daarover in het parlement ondervroeg. “Verlinden kwam niet verder dan dat ze daarover ‘contacten’ zou leggen binnen de regering. In de krant had haar collega-minister David Clarinval (MR), samen met haar in de regering bevoegd voor institutionele hervormingen, er al aan toegevoegd dat het enkel zou gaan over ‘discussies’ en zeker niet over ‘onderhandelingen’. Daarmee weet men wel hoe laat het is.”

“Als CD&V nog een greintje geloofwaardigheid en zelfrespect wil hebben, dan moet ze haar conclusies trekken en uit deze regering stappen”, besluit Pas. “Maar ja, is er nog iemand die gelooft dat deze opperdweil van de wetstraat deze kwaliteiten nog heeft?”