“Uitlatingen Eliane Tillieux een Kamervoorzitter onwaardig”

Het Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij het functioneren van PS-politica Eliane Tillieux als voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “In een interview met La Dernière Heure verklaart ze te worstelen met de grenzen van de vijheid van meningsuiting van de leden van het Vlaams Belang”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “En ze verklaart ronduit dat het niet altijd eenvoudig is om ons ons spreekrecht te ontnemen. Het zijn onwaardige en onaanvaardbare uitlatingen die evenwel uit haar mond niet kunnen verbazen.”

“Gevraagd naar haar houding als Kamervoorzitter tegenover onze fractie, stelt ze dat ze met een complexe oefening wordt geconfronteerd. Dat onze 18 Kamerleden als verkozenen des volks weliswaar democratische legitimiteit hebben, maar dat de moeilijkheid erin bestaat de grens van onze vrijheid van meningsuiting te bepalen”, aldus Pas. “Het is veelzeggend dat de eerste burger van het land, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, niet in staat is de Kamerleden op een gelijke wijze te behandelen. En dat hetgeen haar bezighoudt niet zozeer haar taak is, het handhaven van de orde van de vergaderingen en het in goede banen te leiden van de debatten, maar de vraag hoe de Vlaams Belangers de mond te kunnen snoeren.”

“Tillieux is enkel de voorzitter van de Kamerleden van de meerderheid, en daarmee zet ze een jarenlange kwalijke traditie voort”

“In de Kamer gedraagt Tillieux zich de facto niet als de voorzitter van alle Kamerleden, maar enkel als de voorzitter van de leden van de meerderheid.”, vervolgt Pas. “Voorbije week werd dat nog maar eens pijnlijk duidelijk, toen ze het aanvangsuur van de plenaire vergadering zonder ernstige reden verlegde, louter om de meerderheid ter wille te zijn en zonder acht te slaan op het protest van alle oppositiepartijen.”

“Tillieux beschouwt in het interview het voorzitterschap van de Kamer als een kans om een brede kijk te krijgen op wat er gebeurt op het niveau van regeringen, parlementen en externe betrekkingen. Ze ziet het als een voorkeurspositie in het Belgische politieke systeem”, besluit Pas. “Die zogenaamde brede kijk waarover ze het heeft, staat helaas haaks op de realiteit. Haar gedrag in de Kamer en haar uitlatingen over het spreekrecht van onze Kamerfractie tonen zwart-op-wit aan wat we al meermaals hebben kunnen constateren: dat ze met vooroordelen door het leven gaat en met oogkleppen op haar functie vervult.”