Burgerbevraging duur, zinloos en slecht gemaakt

De paars-groene regering, die al een paar jaar lang weigert te luisteren naar de stem van het volk en die na de verkiezingen zonder enige gêne de wil van de Vlaamse kiezer negeerde, heeft deze week een ‘burgerbevraging’ gelanceerd”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. Dat is behoorlijk hypocriet, en bovendien is de website zelf een onoverzichtelijke warboel en zijn de gestelde vragen een gemiste kans.

De federale regering lanceert een grootschalige burgerbevraging over de staatsstructuur, burgerparticipatie en grondrechten. Daartoe werd een veel te dure – meer dan 2 miljoen euro – website in het leven geroepen waarop iedere burger zijn mening kan geven over een aantal thema’s. “Op voorwaarde dat die burger teveel tijd en een overschot aan goede moed heeft om zich doorheen de krochten van die website te worstelen”, zo stelt Pas vast. “De site is al even efficiënt en overzichtelijk als de Belgische Staat zelf. Niet dus.”

Zo moet de geïnteresseerde burger al veel geluk hebben om toevallig op die pagina op de website uit te komen waar men effectief ook op de vragen kan antwoorden. “Vroegervonden die debatten plaats in kastelen, nu trekken we dat open“, zo verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) het initiatief. “Maar de geheime achterkamertjes van die kastelen waren waarschijnlijk gemakkelijker te vinden dan de relevante pagina’s op de website zelf”, aldus Pas.

Niet alleen de opbouw van de site zelf, ook de vraagstelling kan op weinig genade rekenen bij het Vlaams Belang, dat spreekt over ‘een gemiste kans’. “Neem nu de vragen over energie of euthanasie. In plaats van te peilen naar wat de bevolking denkt over kernenergie, over euthanasie voor dementerenden, enzoverder, wordt enkel de vraag gesteld welke ‘actoren’ er moet betrokken worden in de debatten daarover en wie de finale beslissingen dient te nemen”, vervolgt Pas. “Dat zijn totaal onzinnige vragen, volledig naast de kwestie.”

“Net zoals regering kiest met welke kiezers wel of geen rekening te houden, zal ze kiezen met welke antwoorden in de burgerbevraging wel of geen rekening te houden”

“Ook de institutionele vragen zijn een maat voor niets, en peilen vooral niet naar de essentiële zaken die wel eens zouden kunnen zorgen voor antwoorden die de regering niet aanstaan”, aldus nog Pas. “Zo wordt er nergens met een woord gerept over financiële transfers, over politieke benoemingen, over de sluipende machtsgreep van de EU, enzoverder.”

Daarnaast werd ook duidelijk gemaakt dat de bevraging vooral géén peiling is, en dat de regering zich niet gebonden voelt aan de resultaten van de bevraging. “Kortom: paars-groen kiest gewoon zelf met welke antwoorden ze zal rekening houden, en met welke niet, net zoals ze beslist met welke kiezers er wel of geen rekening wordt gehouden”, merkt Pas op. “De conclusies die de regering zal trekken uit de bevraging zijn dus nu reeds te voorspellen.“

“Nochtans vindt er reeds om de vijf jaar een échte burgerbevraging over de staatsstructuren plaats: de verkiezingen”, besluit Pas. “Met de N-VA en het Vlaams Belang als de twee grootste partijen van Vlaanderen is de houding van de meeste Vlamingen hierover dus genoegzaam bekend. Daar hebben we echt geen miljoenen kostende draak van een website voor nodig, met gestuurde en zinloze vragen waarvan de ongewenste antwoorden zullen verdwijnen in een ook al niet open te krijgen groene KGA-milieubox.”